Hyppää pääsisältöön

Sijaintipohjaisten palveluiden murros (SUPRA)

Strategisessa tutkimusavauksessa SUPRA (Sijaintipohjaisten palveluiden murros: Sulautettu tiedon jalostaminen palveluprosesseissa massiivisista paikkatietoaineistoista) tutkitaan pilvipohjaisen suurteholaskennan mahdollisuuksia massiivisten avointen ja suljettujen paikkatietoaineistojen jalostamisessa loppukäyttäjälle merkitykselliseksi informaatioksi sulautettuna osaksi sijaintipohjaista palvelua. Visiomme mukaan näin toteutettuna kuluttajille tarjottuihin sijaintipohjaisiin palveluihin pystyttäisiin tuomaan uudenlaista reaaliaikaiseen paikkatietoanalyysiin perustuvaa sisältöä. Asiantuntijatehtävissä tehokkaat paikkatietoanalyysin menetelmät kohdistuen massiivisiin aineistoihin olisivat käytettävissä niin, että päätöksentekotilanteessa saataisiin lähes reaaliajassa rikas, hyvin visualisoitu kuva analyysin tuloksista ja tuloksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
sijaintipohjainen palvelu
reaaliaikaisuus
suurteholaskenta
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Tekes
Projektin yhteistyötahot
Åbo Akademi