Hyppää pääsisältöön

Taulukkopohjaisten tiedonhallintajärjestelmien arviointi ja esittely käyttäen kansallista paikkatietoa (RDA-ArrayDB)

RDA-ArrayDB-projektissa arvioimme kahta taulukkopohjaista tiedonhallintajärjestelmää käyttäen kansallisia paikkatietoaineistoja. Havainnollistamme myös, kuinka näillä järjestelmillä tallennetaan ja haetaan moniulotteista paikkatietoa ja kuinka niiden avulla suoritetaan yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja.

Arviointi perustuu Research Data Alliance (RDA) Array Database Assessment -työryhmän asettamiin kriteereihin sekä itse luotuihin alakohtaisiin suorituskykytesteihin. Arvioidut tietokantaratkaisut saatetaan julkiseen käyttöön projektin ajaksi. Yleisellä tasolla RDA-allianssi kehittää rakenteita ja yhteistyötä, joiden avulla tuetaan tiedon avointa jakamista ja uudelleen käyttämistä. RDA edistää tietoon pohjautuvia innovaatioita ympäri maailmaa. Projektimme saa rahoituksen osaprojektin muodossa Horisontti 2020 -rahoitusta saavasta RDA-EU3-projektista. RDA-EU3-projektissa kehitetään RDA:n toimintaa Euroopassa ja tuetaan eurooppalaisten vahvempaa osallistumista allianssiin.

Asiasanat
infrastruktuuri
laskentakapasiteetti
paikkatietopalvelut
maastotietokanta
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
EU
Muut rahoittajat
EU H2020
Projektin yhteistyötahot
Max Planck Society