Hyppää pääsisältöön

Tekoäly ja monianturimenetelmät autonomisessa meriliikenteessä

Merikuljetusten haasteena tulevaisuudessa ovat tiukentuneet ympäristövaatimukset ja pätevien työtekijöiden puute. Uudella teknologialla on mahdollisuus vasta näihin haasteisiin. Maritime AI-NAV projektissa tutkitaan miten parannettu tieto laivojen sijainnista ja liikkumisesta voisi vastata näihin haasteisiin.

Tutkimusaineistoa kerätään Itämerellä Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä. Tarkoitus on yhdistää eri lähteistä saatua aineistoa, niin kuvaa, ääntä, tutka- ja lasermittauksia, satelliittipaikannusta kuin muiden aluksien sijaintitietoja. Tavoitteena on erilaisten kohteiden, kuten merimerkkien sekä toisten alusten automaattinen tunnistus ja tarkemman tilannekuvan muodostaminen useiden erilaisten sensorien välittämän aineiston pohjalta.

Tätä varten Tallink Gruppin Megastarille asennetaan erilaisia antureita, joista saadun aineiston käsittelyssä hyödynnetään tekoälyä ja koneoppimista. Paikkatietokeskuksen ja Aalto-yliopiston tutkijat, yhdessä Fleetrange Oy:n kanssa pyrkivät kehittämään laivojen autonomisen navigoinnin menetelmiä.

Euroopan avaruusjärjestön rahoittaman projektin virallinen nimi on Artificial Intelligence / Machine Learning Sensor Fusion for Autonomous Vessel Navigation (Maritime AI-NAV).

Asiasanat
navigointi
meriturvallisuus
LiDAR
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
European Space Agency (ESA)
Projektin yhteistyötahot
Aalto Yliopisto
Fleetrange Ltd.