Hyppää pääsisältöön

Tulevaisuuden geoidimallien vaatimukset painovoima-aineistolle (GeoVaPaa)

MMM logo

Satelliittipaikannus on olennainen osa yhteiskuntaa ja sitä tarvitaan vuorokauden ympäri, siksi paikkatietoa ja paikannusta tuottavien järjestelmien tulee olla mahdollisimman tarkkoja. Kansallisella geoidimallilla on tärkeä rooli paikannuksessa, sillä korkeudet muunnetaan geoidimallin avulla korkeuksiin kansallisessa korkeusjärjestelmässä. Satelliittipaikannuksen tarkkuus paranee jatkuvasti ja vastaavasti geoidimallin tarkkuutta tulisi kehittää. Geoidimallin tarkkuus on ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden korkeudenmäärityksessä. 

GeoVaPaa-hankkeessa tutkitaan, miten painovoima-aineiston resoluutio ja tarkkuus vaikuttavat geoidimallin tarkkuuteen Suomessa ja täyttääkö nykyinen painovoima-aineisto tulevaisuuden geoidimallin tarkkuus- ja resoluutiovaatimukset. Lisäksi tavoitteena on, että projektin lopussa pystymme antamaan suosituksen siitä, miten tulevaisuuden korkeusjärjestelmän ja satelliittipaikannuksen sovelluksien vaatima geoiditarkkuus olisi saavuttavissa. 

GeoVaPaa-hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
painovoima
geoidi
korkeus
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö