Hyppää pääsisältöön

Valtakunnallisen laserkeilainaineiston monipuolinen hyödyntäminen (VERSATILE)

Kartta, jossa näkyy suo ja korkeusmallikuva samasta alueesta.

Valtakunnallinen laserkeilaus on edennyt Maanmittauslaitoksen vetämänä vuodesta 2008 nopeasti ja vuonna 2011 jo yli kolmannes (130000 km2) Suomen pinta-alasta on laserkeilattu. Tulevaisuudessa tuotantotahdin odotetaan edelleen nopeutuvan, kun metsäsektorin voimavarat tuodaan mukaan valtakunnalliseen laserkeilaustyöhön. Vaikka laserkeilaustyö aloitettiin vastaten korkeusmallien tuotannon ja tulvariskikartoituksen tarpeisiin, aineiston korkean laadun perusteella hyödyntämispotentiaalia on runsaasti myös muilla osa-alueilla. Metsäsektorilla on jo todettu, että valtakunnallisessa metsien inventointitöissä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä yhdistämällä voimavarat Maanmittauslaitoksen koordinoiman laserkeilaustyön kanssa ja muita käytännön sovelluksia on nähty jo esimerkiksi laserkeilaukseen perustuvien korkeusmallien käytöstä maaperäkartoituksen keskeisenä lähtötietona, turvevarojen inventoinnissa sekä Maastotietokannan päivitystyössä rakennusten korkeuksien määrittämiseksi.

Tässä hankkeessa tarkastellaan valtakunnallisen laserkeilausaineiston monipuolista hyödyntämistä erityisesti kartastoalan näkökulmasta hyödyttäen paikkatietoinfrastruktuurien ja erityisesti Maastotietojärjestelmän (MTJ) kehittämistyötä.

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
hydrografia
korkeusmalli
ajantasaistus
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö