Hyppää pääsisältöön

Vuorovaikutteinen epävarmuuden huomioiva maastoanalyysi suurille korkeusmalleille (INTUIT)

Korkeusmallit ovat paikkatietoinfrastruktuurien keskeinen osa. Laserkeilaus on tuonut korkeusmallien tuotantoon ennennäkemättömän kustannustehokkuuden sekä korkean laadun. Samanaikaisesti uudet maailmanlaajuiset korkeusmallit ovat tuoneet laajan alueellisen kattavuuden. Uudet korkeusmallit ja nykyinen tieto korkeustiedon laadusta asettaa tarpeen luoda uusia menetelmiä kommunikoida tulosten epävarmuudesta sovellusten näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää menetelmiä korkeustiedon epävarmuuden mallintamiseksi ja simuloimiseksi, sekä luoda interaktiivinen työkalu epävarmuuden huomioivaan maastoanalyysiin. Työkalu mahdollistaisi visuaalisen analyyttisen päättelyn lähtötietojen epävarmuuden vaikutuksesta eri sovellusalueille. Menetelmien käyttökelpoisuus arvioidaan projektin partnereiden sovelluksilla. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. ympäristön tilan seurannan ja päätöksenteon, sekä ympäristöriskien kartoituksen tukena, kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien kehittämisessä sekä kaupunkisuunnittelun tarpeissa.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia