Kiinteistön rajojen selvittäminen

Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka, rakennetaan tarvittavat rajamerkit kadonneiden tilalle ja merkitään tarvittaessa rajalinja maastoon. Rajan paikkaa ratkaistaessa käytetään apuna maastohavaintoja (esimerkiksi metsän käsittely, raja-aidan jäänteet), löytyneitä rajamerkkejä, vanhoja toimituskarttoja ja maanomistajien tietoja rajan paikasta.

Rajamerkki voidaan myös siirtää vähemmän haitalliseen paikkaan, kun se on vaarassa tuhoutua esimerkiksi kaivutyön takia. Rajankäyntiä on haettava ennen töihin ryhtymistä. Se kannattaa, koska rajamerkin siirto etukäteen edullisempaa kuin hävinneiden rajamerkkien rakentaminen uudelleen kaivuutöiden jälkeen tehtävässä rajankäynnissä. Rajan sijainti pysyy rajamerkin siirrossa ennallaan.

Rajankäyntiä voi hakea kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee (esimerkiksi yhteisen alueen osakas).

Hae rajankäyntiä

  1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Maanmittauslaitoksen lisäksi eräät kunnat, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo tekevät maanmittaustoimituksia alueellaan. Tässä tapauksessa voit hakea toimitusta kunnasta ja siirrämme asiointipalvelussa tehdyn hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. Saat lisätietoa toimituksista kunnan sivuilta.

Lue lisää rajankäynnistä (pdf) (pdf) ja rajamerkeistä (pdf).

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 3,5 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Rajankäynti

Erikseen suoritetun rajankäynnin tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun sellaisen rajankäynnin, jonka kustannukset eivät sisälly kiinteään hintaan, kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraavasti:

Normaali rajankäynti:

  • 110 euroa käytyä rajaa määräävää jokaista rajapistettä kohti
  • 175 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti
  • 0,65 euroa kutakin alkavaa maa-alueella käytyä rajametriä kohti

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

  • 155 euroa kutakin rakennettua, korjattua tai siirrettyä rajamerkkiä kohti
  • 100 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti

Aikaveloitteisten toimitusten yhteydessä suoritetut rajankäynnit ja muut kuin kiinteistönmuodostamislain mukaisten rekisteriyksiköiden rajankäynnit ovat aikaveloitteisia.

Katso myös yleistä kiinteistötoimitusmaksuista.

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki 1:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl, 110 € / kpl = 220 €,
Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl, 175 € / kpl = 350 € ja
Käydyn rajan pituus: 100 m, 0,65 € / m = 65 €

Yhteensä:     635 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Esimerkki 2:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä rajamerkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl, 110 € / kpl ja 1 kpl, 155 € / kpl) = 595 €,
Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl, 175 € / kpl ja 1 kpl, 100 € / kpl) = 625 € ja
Käydyn rajan pituus: 400 m, 0,65 € / m = 260 €

Yhteensä:     1 480 €

Mittamies-, rajanavaamis- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Toimituksen kustannukset jaetaan siihen osallisten kiinteistöjen kesken toimituksessa päätettävällä tavalla.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.