Kiinteistön rajojen selvittäminen

Jos kiinteistösi rajoissa on epäselvyyksiä, tarvitset rajankäynnin.

Rajamerkki voi olla kadonnut tai rajan paikka on muuten epäselvä esimerkiksi maaston korkeuserojen tai rajan pituuden takia. Maanomistajatkin ovat voineet vaihtua ja tieto rajan paikasta on unohtunut.

Mittausmenetelmät ovat kehittyneet ja tarkkuus parantunut, joten rajapyykki voi olla maastossa eri paikassa kuin kartalla. Karttasovelluksissa oleva rajan paikka voi olla epätarkka.

Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka, rakennetaan tarvittavat rajapyykit kadonneiden tilalle ja merkitään tarvittaessa rajalinja maastoon.

Rajankäynnin hakijana voi olla esimerkiksi kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee (esimerkiksi yhteisen alueen osakas).

Hae rajankäyntiä

Hae rajankäyntiä samalla hakemuslomakkeella kuin muitakin maanmittaustoimituksia.

Rajan paikka selvitetään maastossa

Rajankäynti alkaa kokouksella, johon kutsutaan kaikki rajanaapurit.

Rajan paikkaa ratkaistaessa käytetään apuna maastohavaintoja (esimerkiksi metsän käsittely, raja-aidan jäänteet), löytyneitä rajapyykkejä, vanhoja toimituskarttoja ja maanomistajien tietoja rajan paikasta.

Rajankäynnin päätteeksi määrätään toimituskustannusten jakamisesta. Toimituksen jälkeen saat pöytäkirjan ja toimituskartan, jossa näkyy käydyn rajan paikka.

Lue lisää rajankäynnistä (pdf) ja rajamerkeistä (pdf).

Hinta

Katso lisää hintatietoja.