Vaihtaminen ja yhdistäminen

Kiinteistöön on voinut syntyä hankalia kiiloja tai kapeita alueita, joita ei pysty hyödyntämään. Kiinteistön käyttöä voi parantaa tilusvaihdolla.

Kiinteistöjen yhdistämisellä voidaan yhdistää saman omistajan tilat.

Tilusvaihto

Tilusvaihdon tarkoituksena on parantaa kiinteistöjaotusta. Se tehdään kahden tai useamman kiinteistön välillä. Tiluksia voidaan vaihtaa myös määräalan tai yhteisen alueen kanssa.

Kiinteistöjen omistajat tekevät maa-alueiden vaihdosta sopimuksen. Vaihdettavien alueiden tulee olla suunnilleen samanarvoisia, mutta voit korvata rahalla vähäisen eron alueiden arvossa. Maanomistajien välistä sopimusta ei vahvisteta kaupanvahvistajalla. Se ole kiinteistön luovutus eikä maanomistajien tarvitse hakea lainhuutoa.

Sopimus toteutetaan maanmittaustoimituksessa, jossa tehdään tarvittavat uudet rajamerkit ja rajat. Jos maanomistajat ovat tehneet etukäteen sopimuksen tilusvaihdosta riittää, että toimitusta hakee yksi sopimuksen osapuoli.

Lue lisää tilusvaihdosta (pdf).

Hae tilusvaihtoa

  1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. 
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 4 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

TIlusvaihdon hinta määräytyy vaihdettujen alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistöjen yhdistämisessä muodostetaan kahdesta tai useammasta kiinteistöstä uusi kiinteistö.

Kiinteistöjen yhdistämisen edellytyksenä on muun muassa se, että ne sijaitsevat samassa kunnassa ja kuuluvat samalle omistajalle tai omistajille siten, että omistussuhteet ovat yhteneväiset. Jos kiinteistöihin kohdistuu eri kiinnityksiä tai kirjattuja erityisiä oikeuksia, yhdistämisen edellytykset tulee tarkistaa Maanmittauslaitokselta.

Kiinteistöjen yhdistämistä hakevat kaikki omistajat yhdessä. Yhdistämistä varten ei pidetä kokousta eikä tehdä maastotöitä. Lainhuuto- ja kiinnitystietoja ei tarvitse liittää hakemukseen.

Kun kiinteistösi on yhdistetty, sinulle lähetetään yhdistämispäätös.

Lue lisää kiinteistöjen yhdistämisestä (pdf).

Hae kiinteistöjen yhdistämistä

  1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Yhdistämiseen tarvitaan kaikkien omistajien suostumus. Jos kiinteistöllä on useita omistajia, liitä hakemukseen valtakirja muilta omistajilta.
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös  hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 2 viikkoa.

Hinta

Yhdistämisen hintaan vaikuttaa yhdistettävien kiinteistöjen lukumäärä. Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Tilusvaihto

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1480
Vapaaehtoinen tilusvaihto
0,1 850,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 010,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 240,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 530,00 Ei arvonlisäveroa
60 1 950,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 300,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 200,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 250,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 350,00 Ei arvonlisäveroa
600 5 940,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 560 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A ja B omistajat ovat sopineet alueiden vaihtamisesta. Kiinteistöstä A vaihdettavan alueen pinta-ala on 0,5 ha ja kiinteistöstä B 0,6 ha. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä asianosaisten toimiessa apuhenkilöinä. Toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksun suuruus saadaan taulukosta vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan (1,1 ha) perusteella. Maksu on 1 240 euroa. Rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Asianosaisten toimiminen apuhenkilöinä ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Kiinteistöjen yhdistäminen

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7500105001
Kiinteistöjen yhdistäminen, yhdistämisen koskiessa enintään kahta kiinteistöä
155,00 Ei arvonlisäveroa
7500105002
Lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä
55,00 Ei arvonlisäveroa

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.