Rekisteröi osakehuoneiston omistusoikeus

Oletko ostamassa osakehuoneistoa tai myymässä omistamaasi osakehuoneistoa? Haluatko muuttaa omistamasi osakehuoneiston paperisen osakekirjan sähköiseen muotoon? Vastaamalla asiointiapurin kysymyksiin pystyt helposti tarkistamaan, miten omistuksen rekisteröinti tehdään. Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinnistä peritään osakehuoneistokohtainen maksu.

Osakehuoneiston omistusoikeus rekisteröidään Maanmittauslaitoksessa silloin, kun taloyhtiön osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä. Nykyinen omistus ilmenee tällöin joko paperisesta osakekirjasta tai sähköisestä omistajamerkinnästä Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmässä. 

Kun haluat rekisteröidä osakehuoneiston omistusoikeuden, toimi näin

 1. Tarkista joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, että taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.
 2. Täytä hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi.
 3. Kokoa mahdolliset muut liitteet.
 4. Toimita hakemus liitteineen postitse, turvaviestillä, sähköpostitse tai tuomalla ne asiakaspalvelupisteeseen. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Toimita salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja turvaviestillä.
 • Kun omistus ilmenee paperisesta osakekirjasta, toimita se alkuperäisenä hakemuksesi liitteeksi. Paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa samalla, kun omistuksesi merkitään rekisteriin. Jos osakekirjasi on pankissa, voit valtuuttaa pankin tekemään omistuksen rekisteröinnin puolestasi. Huom! Sama ohje koskee myös, jos poikkeuksellisesti toimit väliaikaistodistuksella paperisen osakekirjan sijaan.
  • Koko osakehuoneiston omistus on rekisteröitävä samalla kertaa, vaikka omistajia on useampi kuin yksi. Jos omistajia on useampi kuin yksi, omistuksen rekisteröintiä voi hakea samalla hakemuksella. Hakemuksessa tulee näkyä kaikkien omistajien suostumus rekisteröintiin ja osakekirjan mitätöintiin.
 • Kun omistus ilmenee sähköisestä omistajamerkinnästä, toimita luovuttajan suostumus hakemuksesi liitteeksi. Myöhemmin suostumuksen voi antaa sähköisenä Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa (käyttöön vuoden 2021 aikana).

Omistusoikeuden rekisteröinti tulee kyseeseen seuraavissa tilanteissa

 • nykyinen omistaja haluaa rekisteröidä omistuksensa sähköiseksi ja mitätöidä paperisen osakekirjan. Omistajalla on 10 vuotta aikaa hakea omistuksensa rekisteröimistä alkaen siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
 • osakehuoneisto on osakeluettelon siirron jälkeen vaihtanut omistajaa ja omistus osoitetaan paperisella osakekirjalla. Tällöin uuden omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä 2 kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta. Kun kyseessä on uusi asunto, tai luovutus on varainsiirtoverosta vapaa, on rekisteröintiä haettava 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
 • osakehuoneisto on vaihtanut omistajaa ja osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä. Tällöin uusi omistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä.
   
  Omistus voi vaihtua esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.

Osakehuoneiston omistaja merkitään huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen omistaja näkyy osakehuoneistotulosteella.

Uusi omistaja merkitään osakeluetteloon, kun Maanmittauslaitos on saanut selvityksen varainsiirtoverosta. Tieto veron suorittamisesta tai ensiasunnon varainsiirtoverovapaudesta siirtyy Verohallinnolta Maanmittauslaitokselle automaattisesti. 

Katso varainsiirtoveron maksuohjeet.

Mistä voit tarkistaa, onko osakeluettelo sähköisenä huoneistotietojärjestelmässä?

Voit tarkistaa joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, onko taloyhtiösi osakeluettelo jo siirretty huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen taloyhtiön on tehtävä osakeluettelon siirto aikavälillä 1.5.2019 - 31.12.2022 ja ilmoitettava siirrosta osakkaille. Tämän jälkeen taloyhtiön osakeluetteloa ylläpidetään Maanmittauslaitoksessa.

Jos taloyhtiösi ei ole siirtänyt osakeluetteloaan, on sinun ilmoitettava omistajan vaihdoksesta nykyiseen tapaan taloyhtiön isännöitsijälle ja verohallintoon.

   Omistusoikeuden selvennyskirjaus

   Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat hakea yhteisesti osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröintiä kuolinpesälle kuuluvaan huoneistoon. Omistusoikeuden selvennyskirjauksen hakeminen ei ole pakollista, mutta se helpottaa asioiden hoitoa. Toimita hakemuksen liitteeksi vainajan perukirja, sukuselvitys ja mahdollinen testamentti.

   Selvennyskirjausta kannattaa hakea esimerkiksi silloin, kun kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan osakehuoneiston. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perukirjaa ja sukuselvitystä omistusoikeuden rekisteröintiä varten.

   Tarvittavat liitteet

   Tarvittavat liitteet vaihtelevat luovutuksen tyypin mukaan. Liitteet voi toimittaa kopioina, lukuun ottamatta paperista osakekirjaa tai väliaikaistodistusta, jotka tarvitaan aina alkuperäisenä.

   Kun osakekirja mitätöidään omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä, hakemukseen tarvitaan kaikkien omistajien allekirjoitus tai valtakirja.

   Tyypillisimmät liitteet on kerrottu alla.

   Kauppa

   • Paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä tai luovuttajan suostumus

   Lahja

   • Paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä tai luovuttajan suostumus

   Ositus- ja perinnönjako

   • Ositus- ja perinnönjakosopimus
   • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus
   • Vainajan perukirja ja sukuselvitys
   • Mahdollinen testamentti

   Testamentti

   • Testamentti
   • Testamentin tiedoksiantoilmoitukset tai hyväksymiset pesän osakkailta
   • Mahdolliset lakiosailmoitukset ja selvitys lakiosan suorittamisesta
   • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä
   • Vainajan perukirja ja sukuselvitys

   Ositussopimus

   • Ositussopimus
   • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus

   Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinti

   Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
   7481101000
   Omistuksen rekisteröinti omistajan hakemuksesta tai
   taloyhtiön ilmoituksesta €/osakehuoneisto
   58,00 Ei arvonlisäveroa
   7481101004
   Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin €/osakehuoneisto
   58,00 Ei arvonlisäveroa
   7481101005
   Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus
   10,00 Ei arvonlisäveroa
   7481101006
   Myöhästymismaksu (€/2kk)
   11,60 Ei arvonlisäveroa
   7481101090
   Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h)
   88,00 Ei arvonlisäveroa
   7481101091
   Yksilöintitietojen muutokset (€/h)
   88,00 Ei arvonlisäveroa

   748110109 Koko osakekannan rekisteröinti €/h, jos

   • Koko osakekannan omistanut taho on luovuttanut kerralla koko osakekannan luovutuksensaajalle/-ille. Jokaisessa osakeryhmässä omistajan suhteellisen omistusosuuden pitää olla sama tai
   • Omistaja/-t hakevat omistuksen rekisteröintiä kerralla koko yhtiön osakekantaan siten, että kunkin omistajan suhteellinen omistusosuus on kaikissa osakeryhmissä sama

    

    

    

   Siirrä taloyhtiösi osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään

   Osakeluettelon siirtopalvelu palvelee erityisesti taloyhtiöitä, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää.

   Lue lisää osakeluettelon siirrosta >