Rekisteröi osakehuoneiston omistusoikeus

Omistajan on haettava omistusoikeutensa rekisteröintiä omaan osakehuoneistoonsa, kun taloyhtiön osakeluettelo on sähköisenä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä huoneistotietojärjestelmässä.

Omistusoikeuden rekisteröinti tulee kyseeseen seuraavissa tilanteissa:

 • nykyinen omistaja haluaa rekisteröidä omistuksensa sähköiseksi ja mitätöidä paperisen osakekirjan. Omistajalla on 10 vuotta aikaa hakea omistuksensa rekisteröimistä alkaen siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
 • osakehuoneisto on osakeluettelon siirron jälkeen vaihtanut omistajaa ja omistus osoitetaan paperisella osakekirjalla. Tällöin uuden omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä 2 kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta. Kun kyseessä on uusi asunto, tai luovutus on varainsiirtoverosta vapaa, on rekisteröintiä haettava 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Toimita liitteeksi selvitys varainsiirtoverosta, jolloin sinut merkitään omistajaksi myös osakeluetteloon.
 • osakehuoneisto on vaihtanut omistajaa ja osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä. Tällöin uusi omistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä. Toimita selvitys varainsiirtoverosta, jolloin sinut merkitään omistajaksi myös osakeluetteloon.
   
  Omistus voi vaihtua esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.

Osakehuoneiston omistaja merkitään huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen omistaja näkyy osakehuoneistotulosteella.

Uusi omistaja merkitään osakeluetteloon, kun selvitys varainsiirtoverosta on esitetty Maanmittauslaitokselle. Esitä osakeluettelomerkintää varten jokin seuraavista selvityksistä (em. kohdat 2 ja 3):

 • tuloste sähköisestä ilmoituksestasi, jossa näkyy Verohallinnon vastaanottokuittaus
 • Verotoimiston leimaama varainsiirtoveroilmoitus
 • kiinteistövälittäjän allekirjoittama varainsiirtoveroilmoitus

Katso varainsiirtoveron maksuohjeet.

Mistä voit tarkistaa, onko osakeluettelo sähköisenä huoneistotietojärjestelmässä?

Voit tarkistaa joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, onko taloyhtiösi osakeluettelo jo siirretty huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen taloyhtiön on tehtävä osakeluettelon siirto aikavälillä 1.5.2019 - 31.12.2022 ja ilmoitettava siirrosta osakkaille. Tämän jälkeen taloyhtiön osakeluetteloa ylläpidetään Maanmittauslaitoksessa.

Jos taloyhtiösi ei ole siirtänyt osakeluetteloaan, on sinun ilmoitettava omistajan vaihdoksesta nykyiseen tapaan taloyhtiön isännöitsijälle ja verohallintoon.

Hae omistusoikeuden rekisteröintiä

Omistusoikeuden rekisteröinti edellyttää sitä, että taloyhtiön osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä. Nykyinen omistus ilmenee tällöin joko paperisesta osakekirjasta tai sähköisestä omistajamerkinnästä Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmässä.

 • Kun omistus ilmenee paperisesta osakekirjasta, toimita se alkuperäisenä hakemuksesi liitteeksi. Paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa samalla, kun omistuksesi merkitään rekisteriin. Jos osakekirjasi on pankissa, voit valtuuttaa pankin tekemään omistuksen rekisteröinnin puolestasi. Huom! Sama ohje koskee myös, jos poikkeuksellisesti toimit väliaikaistodistuksella paperisen osakekirjan sijaan.
 • Kun omistus ilmenee sähköisestä omistajamerkinnästä, toimita luovuttajan suostumus hakemuksesi liitteeksi. Myöhemmin suostumuksen voi antaa sähköisenä Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa (käyttöön vuoden 2020 aikana).

Toimi näin

 1. Tarkista, että taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.
 2. Täytä hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi.
 3. Kokoa mahdolliset muut liitteet.
 4. Toimita hakemus liitteineen postitse, sähköpostitse tai tuomalla ne asiakaspalvelupisteeseen.

Omistusoikeuden selvennyskirjaus

Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat hakea yhteisesti osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröintiä kuolinpesälle kuuluvaan huoneistoon. Omistusoikeuden selvennyskirjauksen hakeminen ei ole pakollista, mutta se helpottaa asioiden hoitoa. Toimita hakemuksen liitteeksi vainajan perukirja, sukuselvitys ja mahdollinen testamentti.

Selvennyskirjausta kannattaa hakea esimerkiksi silloin, kun kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan osakehuoneiston. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perukirjaa ja sukuselvitystä omistusoikeuden rekisteröintiä varten.

Tarvittavat liitteet

Tarvittavat liitteet vaihtelevat luovutuksen tyypin mukaan. Liitteet voi toimittaa kopioina, lukuun ottamatta paperista osakekirjaa tai väliaikaistodistusta, jotka tarvitaan aina alkuperäisenä.

Kun osakekirja mitätöidään omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä, hakemukseen tarvitaan kaikkien omistajien allekirjoitus tai valtakirja.

Tyypillisimmät liitteet on kerrottu alla.

Kauppa

 • Paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä tai luovuttajan suostumus
 • Selvitys varainsiirtoverosta tai verovapaudesta

Lahja

 • Paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä tai luovuttajan suostumus

Ositus- ja perinnönjako

 • Ositus- ja perinnönjakosopimus
 • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus
 • Vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • Mahdollinen testamentti

Testamentti

 • Testamentti
 • Testamentin tiedoksiantoilmoitukset tai hyväksymiset pesän osakkailta
 • Mahdolliset lakiosailmoitukset ja selvitys lakiosan suorittamisesta
 • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä
 • Vainajan perukirja ja sukuselvitys

Ositussopimus

 • Ositussopimus
 • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus
 • Mahdollinen varainsiirtoverokuitti

Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinti

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7481101090
Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h)
88,00 Ei arvonlisäveroa
7481101006
Myöhästymismaksu
11,60 Ei arvonlisäveroa
7481101000
Omistuksen rekisteröinti
58,00 Ei arvonlisäveroa
7481101005
Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus
10,00 Ei arvonlisäveroa
7481101004
Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin
58,00 Ei arvonlisäveroa
7481101091
Yksilöintitietojen muutokset (€/h)
88,00 Ei arvonlisäveroa