Hyppää pääsisältöön

Reittitoimitukset

Reittitoimitusta hakee reitin pitäjä, yleensä kunta. Toimituksissa merkitään kiinteistörekisteriin reittisuunnitelman mukainen tai kaavaan merkitty ulkoilu- tai moottorikelkkareitti.

Toimituksessa päätetään muun muassa reitin perustamisen takia maksettavista korvauksista. Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman.

Toimituksen kustannuksista vastaa reitin pitäjä.

Moottorikelkkailureittitoimitus

Moottorikelkkareitti perustetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän reittisuunnitelman perusteella.

Ulkoilureittitoimitus

Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. Jos ulkoilureitti on merkitty kaavaan (asemakaava tai yleiskaava) tai asianosaiset ovat sopineet alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten, voidaan ulkoilureitti perustaa, vaikkei reittisuunnitelmaa ole tehty.

Määräaikaa ulkoilureittitoimituksen hakemiseen ei ole, jos ulkoilureitti on merkitty kaavaan tai asianosaiset ovat sopineet alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten.