Hyppää pääsisältöön

Kuulutus myönnetystä lunastusluvasta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kajaani
Hakija
Kajave Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 256423/03 04/2023

Kuulutus myönnetystä lunastusluvasta

Maanmittauslaitos on myöntänyt 28.3.2024 lunastusluvan Kajave Oy:lle Piippu-Lohtaja 110 kV maakaapelin lunastamista varten Kajaanin kaupungissa.

Päätösasiakirja valitusosoituksineen on kuulutuksen liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

Samu Laululehto
Maanmittausinsinööri
Maanmittauslaitos