Hyppää pääsisältöön

Kiinteistön rajojen selvittäminen

Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka, rakennetaan tarvittavat rajamerkit kadonneiden tilalle ja merkitään tarvittaessa rajalinja maastoon. Rajan paikkaa ratkaistaessa käytetään apuna maastohavaintoja (esimerkiksi metsän käsittely, raja-aidan jäänteet), löytyneitä rajamerkkejä, vanhoja toimituskarttoja ja maanomistajien tietoja rajan paikasta.

Rajamerkki voidaan myös siirtää vähemmän haitalliseen paikkaan, kun se on vaarassa tuhoutua esimerkiksi kaivutyön takia. Rajankäyntiä on haettava ennen töihin ryhtymistä. Se kannattaa, koska rajamerkin siirto on etukäteen edullisempaa kuin hävinneiden rajamerkkien rakentaminen uudelleen kaivuutöiden jälkeen tehtävässä rajankäynnissä. Rajan sijainti pysyy rajamerkin siirrossa ennallaan.

Rajankäyntiä voi hakea kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee (esimerkiksi yhteisen alueen osakas).

Hae rajankäyntiä

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Maanmittauslaitoksen lisäksi eräät kunnat, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo tekevät maanmittaustoimituksia alueellaan. Tässä tapauksessa voit hakea toimitusta kunnasta ja siirrämme asiointipalvelussa tehdyn hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. Saat lisätietoa toimituksista kunnan sivuilta.

Lue lisää rajankäynnistä (pdf) ja rajamerkeistä (pdf).

Toimituksen kestoaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Hinta

Toimituksen hinta riippuu rajan pituudesta, rajamerkkien määrästä ja rajaan liittyvien kiinteistöjen määrästä.

Rajankäynti

Rajankäynnin kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraa­vasti:

A) Normaali rajankäynti:

 • 110 € jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä
 • 170 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä
 • 0,65 € kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä

B) Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

 • 160 € jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä
 • 110 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Esimerkki 1:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

 • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl à 110 € = 220 €
 • Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl à 170 € = 340 €
 • Käydyn rajan pituus: 100 m à 0,65 € = 65 €

Yhteensä: 625 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kum­mankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Esimerkki 2:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä rajamerkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

 • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl à 110 € ja 1 kpl à 160 €) = 600 €
 • Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl à 170 € ja 1 kpl à 110 €) = 620 €
 • Käydyn rajan pituus: 400 m à 0,65 € = 260 €

Yhteensä: 1 480 €

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.