Hyppää pääsisältöön

Ilmoita tiekunnan tai yhteisen alueen tiedot

Maanmittauslaitos ylläpitää kiinteistötietojärjestelmässä tiekuntien päätöksiä ja yhteystietoja sekä osakaskuntien yhteystietoja.

Lue lisää yksityisteiden hoidosta ja kunnossapidosta

Lisätietoa yhteisistä alueista

Tällä sivulta löydät lomakkeet ja ohjeet tietojen toimittamiseen:

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot

On tärkeää, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla, koska muun muassa kunnat, metsäkeskukset, ELY-keskukset ja kuljetusyrittäjät tarvitsevat tiekuntien yhteystietoja.

Yhteystiedot ovat tärkeitä myös Maanmittauslaitokselle, kun tien vaikutusalueella olevista maanmittaustoimituksista tiedotetaan.

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot

Ilmoita tiekunnan päätös kiinteistötietojärjestelmään

Ilmoita Maanmittauslaitokseen tiekunnan päätös, joka koskee

 • tiekunnan sääntöjen vahvistamista tai kumoamista,
 • tiekunnan perustamista, yhdistämistä, liittämistä, jakamista tai lakkauttamista,

Tiekunnan päätös tulee voimaan, kun se on merkitty kiinteistötietojärjestelmään. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on tiekunnalla. Ilmoitusta tehtäessä tiekunnan kokouksen päätös on oltava lainvoimainen (valitusaika 3 kk). 

Maanmittauslaitos ilmoittaa tiekunnalle, kun merkintä on tehty. Päätökset arkistoidaan Maanmittauslaitoksen arkistoon.

Ilmoita tiekunnan päätös kiinteistötietojärjestelmään

Tarvittavat liitteet

Liitä ilmoitukseen allekirjoitettu kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty.

Muut liitteet:

Tiekunnan säännöt tai sääntöjen kumoaminen

 • kokouksessa hyväksytyt säännöt

Tiekunnan perustaminen

Tiekuntien yhdistäminen

 • kopio yhdistettävien tiekuntien kokousten pöytäkirjoista. Pöytäkirjoissa tulee olla maininta yhdistämispäätöksen hyväksymisestä.
 • kopio yhdistetyn tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

 Tien osan liittäminen tiekunnan tiehen

 • tiekunnan ja liitettävän tienosan tieosakkaiden sopimus tien tai tienosan liittämisestä.
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös sopimuksen hyväksymisestä ja tien liittämisestä on tehty.
 • kartta liitettävän osan ulottuvuudesta. Merkitse karttaan selvästi liitettävän tien osuus, alku- ja päätepisteet.

Tien osan lakkauttaminen

 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös lakkauttamisesta on tehty. Päätöksessä tulee näkyä, mitkä kiinteistöt jäävät lakkautetun tieosan käyttäjiksi.
 • kartta lakkautettavasta tieosasta. Merkitse karttaan selvästi lakkautettavan tien osuus, alku- ja päätepisteet.
 • viimeinen tieyksikköluettelo

Tiekunnan jakaminen

 • kartta teiden ulottuvuudesta. 

Tiekunnan lakkauttaminen

 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätös on hyväksytty. Jos yksityistiellä on useita tien osia, pöytäkirjasta tulisi ilmetä kunkin osan tieosakkaat tiekunnan lakkaamisen jälkeen.
 • viimeinen tieyksikköluettelo

Ilmoita yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot

Yhteisen alueen osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat osakaskunnan. Osakaskuntien yhteystietoja tarvitaan käytännön asioiden hoitamiseen, esimerkiksi erilaisissa lupa-asioissa, kuten metsästys, vesistön kunnostaminen ja johtojen sijoittaminen yhteiselle alueelle.

Yhteystiedot ovat tärkeitä myös Maanmittauslaitokselle, jotta osakaskunnalle voidaan tiedottaa yhteistä aluetta koskevista maanmittaustoimituksista.

Maanmittauslaitokselle ilmoitettu yhteystieto näkyy yhteisen alueen tiedoissa kiinteistörekisterissä ja siten myös kiinteistörekisteriotteessa. Asiakkaat voivat kysyä yhteystietoja Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Järjestäytynyt osakaskunta

Tärkeiden yhteisten alueiden osakaskunnat ovat yleensä järjestäytyneet. Järjestäytyneellä osakaskunnalla on vahvistetut säännöt ja sen hallinto on järjestetty eli sillä on hoitokunta tai toimitsija.

Jos osakaskunta on järjestäytynyt, liitä ilmoitukseen mukaan yhteisen alueen säännöt. 

Jos yhteisen alueen säännöt vahvistettu Aluehallintovirastossa (osakaskunta perustettu 1.10.2011 jälkeen), liitä ilmoitukseen ainoastaan kopio sivusta, josta näkyy Aluehallintoviraston tekemä päätös sääntöjen vahvistamisesta.

Ilmoita osakaskunnan yhteystiedot