Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Pielavesi
Hakija
Ilmatar Pielavesi Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 83962/03 04/2024

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Ilmatar Pielavesi Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunniteltavaa uutta Muntterinkangas – Länsi-Säviä 110 kV voimajohtoa varten. Voimajohto on tarkoitus rakentaa suunnitteilla olevan Muntterinkankaan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 10 km ja se sijoittuu Pielaveden kunnan alueelle. Tutkimuslupaa haetaan yhteensä 1000 metriä leveälle alueelle eli 500 metriä leveälle alueelle suunnitellun johdon keskilinjan molemmin puolin. Suunniteltu voimajohdon reitti ja tutkimusalue ilmenee hakemuksen liitteenä olevalta kartalta. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitellulta reitiltä tutkitaan maaperän pohjaolosuhteet kairaamalla ja johtoreitin keskilinja merkitään maastoon puukepein.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.5.2024 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 83962/03 04/2024.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (27.3.2024) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos