Hyppää pääsisältöön

Lainhuuto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kouvola
286-470-13-9
Hakija
Hyypiä, Seija Lilja Marjatta
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/27287/71/2024
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
Lahti
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.