Painovoiman ajalliset muutokset

Geodeettisella laitoksella on Metsähovin tutkimusasemalla suprajohtava gravimetri, GWRT020. Laite havaitsee painovoiman ajallisia muutoksia. Päätarkoituksena on ylläpitää rekisteröinti jatkuvana ja huolehtia datan laadusta pitämällä se kansainvälisellä tasolla. Gravimetri osallistuu kansainväliseen GGP-projektiin (Global Geodynamics Project). Data lähetetään projektin yhteiseen tietopankkiin (GFZ, Potsdam) ja vastaavasti muiden kansainvälisten asemien aineisto on käytettävissä. Tarkkuudesta johtuen, instrumenttia sovelletaan monipuolisesti tutkimustoimintaan. Gravimetrin tutkimuskohteita ovat muun muassa yleinen vuoksitutkimus, paikallisen hydrologian vaikutus ilmakehään, Itämeren aiheuttama kuormitus ja pitkäperiodinen seismologinen havainnointi suurten maanjäristysten jälkeen. Tuloksia verrataan painovoima satelliittien havaintoihin (GHAMP ja GRACE).

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
seismologia
suprajohtava gravimetri
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI