Hyppää pääsisältöön

ENHANCE – Satamien välisen autonomisen merenkulun mahdollistaminen jääolosuhteissa

ENHANCE-projektin tavoitteena on osoittaa ensinnäkin autonomisten alusten tilannetietoisuus hyödyntäen tekoälyyn (AI) ja koneoppimiseen perustuvaa merijään ominaisuuksien havaitsemista ja tunnistamista. Tämä toteutetaan näkyvän valon ja infrapuna-alueen kameroilla, joiden lisäksi käytetään GNSS paikannusta, jolla saadaan määriteltyä lähtötaso AI- ja kamerapohjaiselle lähestymistavalle. 

Toiseksi projektissa tutkitaan häirinnän vaikutusta GNSS- ja EGNOS-signaaleihin anturikokoonpanossa. Helsingin ja Tallinnan edustalla on havaittu yksittäisiä aukkoja GNSS-signaalien kuuluvuudessa. ENHANCE pyrkii paikallistamaan näitä aukkoja ja tutkimaan aukkojen syntymekanismeja. Jos kerätyssä aineistossa ei havaita aukkoja, keinotekoiset katkokset simuloidaan tallennettuun GNSS-dataan, jotta saadaan selville niiden vaikutus anturikokoonpanon suorituskykyyn.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
GNSS
EGNOS
LiDAR
meriturvallisuus
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Muut rahoittajat
European Space Agency (ESA)
Projektin yhteistyötahot
Aalto-yliopisto
Fleetrange Oy