Hyppää pääsisältöön

GEARS - Galileo-ajanmääritysvastaanotin

Satelliittipaikannus antaa paikkatiedon lisäksi hyvin tarkkaa aikatietoa, ja monissa sovelluksissa sitä käytetään vain ajan määrittämiseen. Teholtaan heikot satelliittipaikannussignaalit ovat kuitenkin alttiita erilaisille häiriöille. Galileo Authenticated Robust Timing System (GEARS) -hankkeessa kehitetään eurooppalaista Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmää käyttävä ajanmääritysvastaanotin, joka osaa ottaa huomioon satelliittisignaalien häiriötilanteet. GEARS-vastaanottimen kohderyhmänä ovat erityisesti aikasynkronointia tarvitseva kriittinen infrastruktuuri, kuten sähkö- ja tietoliikenneverkot sekä finanssisektori. Näissä sovelluksissa virheellinen aikatieto voi haitata yhteiskunnan toimintaa tai aiheuttaa merkittävän taloudellisen tappion.

GEARS-hankkeen rahoittaa Euroopan satelliittinavigointivirasto (GSA) ja se kestää kaksi vuotta. Hankkeen koordinaattorina toimii Orolia (Ranska) ja siinä ovat Paikkatietokeskuksen lisäksi mukana FDC (Ranska), NavCert GmbH (Saksa), NLR (Alankomaat).

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
Galileo
ajanmääritys
satelliittinavigointi
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Muut rahoittajat
GSA