Hyppää pääsisältöön

LYSTRA - Nykyaikaista maailmanperintöopastusta ja -elämyksiä Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteessa

Interreg BA logo

Suomen ja Ruotsin lukuisten hankekumppaneiden yhteistyönä toteutuksessa olevan Botnia-Atlantica-hanke Lystra:n tarkoitus on maailmanperintökohde Korkearannikon ja Merenkurkun saariston vaaliminen ja kehittäminen. Merenkurkun saaristo (Kvarkens skårgård) ja Ruotsin puolella oleva Korkearannikko (Höga Kusten) muodostavat yhteisen maailmanperintökohteen. Merenkurkun saaristo on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta ja Suomen ainoa luonnonperintökohde.

 

Lystra-hankkeen keskeisenä tavoitteena on maailmanperintökohteen tunnettavuuden ja kävijämäärän lisääminen sekä elinkeinotoiminnan kiihdyttäminen - huolehtien samalla alueen kestävästä kehityksestä. Maailmanperintökohteen saavutettavuuden kohentaminen on hankkeelle tärkeä päämäärä. Paremmasta saavutettavuudesta hyötyvät niin alueen asukkaat, elämyksiä hakevat matkailijat kuin elinkeinotoiminnan harjoittajat. Samaan päämäärään kuuluvat ymmärryksen lisääminen maailmanperintökohteen arvoista sekä korkeatasoisen tietopohjan kehittäminen luontomatkailuelinkeinon ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin.

EU-rahoitteinen Lystra-hanke kehittämässä maailmanperintökohteeksi nimitettyä Korkearannikkoa ja Merenkurkun saaristoa.

 

Lystra-hankkeella lisätään tietoa alueella tapahtuvasta maannoususta ja sen seurauksista, korostaen alueen ainutlaatuisuutta ja arvoa. Poikkeuksellisen ripeätahtinen maannousu on seurausta jääkauden aiheuttamasta maan painumisesta, josta maa palautuu edelleen.

 

Maailmanperintökohteeseen on syytä panostaa. Maailmanlaajuisesti merkittävänä pidettävää maannousua Merenkurkun saariston ja Korkearannikon alueella on mitattu tapahtuvan jopa yli 8 mm vuodessa suhteessa merenpintaan. Ajansaatossa tästä seuraa jalan kuljettava reitti Ruotsin ja Suomen välille Merenkurkun saariston pohjoisosassa.

Lystra-hankkeen tuotoksia

 

Kansainvälinen yhteistyö hankkeessa on ollut menestyksekästä. Hankkeen konkreettisia tuotoksia on muun muassa Paikkatietokeskus FGI:n tuottama geologinen animaatio, joka julkaistaan syksyllä 2019 Paikkatietomarkkinoilla. Animaatio visualisoi maannousuilmiön jääkaudelta tähän hetkeen ja vielä pitkälle tulevaisuuteen, mallintaen konkreettisesti miten mittavasta ilmiöstä jääkauden jälkeisessä maannousussa on kyse. Maannousun lisäksi animaatio mallintaa jäätikön liikehdintää. Animaation on kehittänyt Paikkatietokeskus FGI:n tutkija Viljami Perheentupa.

 

Animaatiota varten kerätty data on peräisin laserkeilauksella mitatusta digitaalisesta korkeusaineistosta, jota on kerätty Suomesta ja Ruotsista. Laserkeilaus tarkoittaa ilmasta tehtävää 3D-skannausta, jossa maastoon lähetetään laserpulsseja, joiden pohjalta maanpinnasta voidaan koostaa korkeusmalli.

 

”Jääkauden jälkeinen maannousuilmiö ja sen seuraukset ovat nähtävissä parhaalla mahdollisella tavalla Merenkurkun saariston ja Korkearannikon alueilla, jotka ovat geologisesti kiinnostavalla tavalla päinvastaiset” painottaa Viljami Perheentupa.

 

Hankkeessa laaditaan opastussuunnitelma luonto- ja kulttuuriopastusta sekä maailmanperintöalueen opastusta varten. Opastussuunnitelmassa huomioidaan alueen eri kävijäkohteiden erityispiirteet. Opastussuunnitelman toimivuutta ja maailmanperintökohteesta annetun sanoman ymmärrystä arvioidaan Suomessa ja Ruotsissa muun muassa kävijäkyselyillä. Arvokkaan maailmanperintökohteen käytettävyyden ja elinvoimaisuuden kehitys on avainasemassa opastussuunnitelman laadinnassa.

 

Lystra-hankkeen tuotoksena on lisäksi valmisteilla oleva avoin verkkoportaali, jossa on laajasti saatavilla tietoa maailmanperintökohteesta. Verkkoportaalissa on mahdollista saada käyttöön myös aluetta kuvaava interaktiivinen kartta. Yleisen tason verkkoportaalin lisäksi paikkatietoalan ammattilaisille on kehitteillä oma alusta, esimerkiksi datan jakamista varten.

 

LYSTRA-projektin video: https://youtu.be/9OEzO86S_iw

Animaatio maankohoamisesta: https://www.youtube.com/watch?v=TpwfCDlo7jg

The High Coast and Kvarken Archipelago after one thousand years. Photo: Viljami Perheentupa  " data-entity-type="file" data-entity-uuid="108ddfca-d7bb-4898-8c70-27dc34784b2d" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/future1000.png">

 

Korkearannikko. Kuva: Juha Oksanen
Korkearannikko. Kuva: Juha Oksanen

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
maannousu
geodesia
kartografia
geodynamiikka
maankäyttö
kartat
Projektin kesto
Osastot
Geoinformatiikka ja kartografia
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
EU
Muut rahoittajat
EU rahoituksen lähde: Interreg Botnia Atlantica
Pohjanmaan liitto
Metsähallitus
Geologian tutkimuskeskus
Maanmittauslaitos FGI
Vaasan kaupunki
Visit Vaasa
Merenkurkun maailmanperintö ry
Västernorrlannin lääninhallitus
Naturvårdsverket
Kramfors kommun
Örnsköldsvik kommun
Sveriges Geologiska Undersökning
Projektin yhteistyötahot
Metsähallitus
Geologian tutkimuskeskus GTK
Vaasan kaupunki
Sveriges Geologiska Undersökning SGU
Länsstyrelsen i Västernorrland