Hyppää pääsisältöön

PAALI - Precision Agriculture - High Precision Coordinate and Alignments Transfer

Maataloudella on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnassa, vaikuttaen jokapäiväisen elämän sosioekonomisiin ulottuvuuksiin. Maatalous vaikuttaa myös merkittävästi ympäristöön, erityisesti torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön sekä maanmuokkauksen kautta, myös aiheuttamalla eroosiota ja maaperän köyhtymistä.

Yhtenä ratkaisun maatalouden vaikutusten lieventämiseen tarjoaa tarkka paikannus, joka edesauttaa haitallisten ja kalliiden aineiden käytön minimointia. Lisäksi se on tehokas keino vähentää muun muassa veden- ja energiankulutusta sekä työvoimakustannuksia. Nämä parannukset saavutetaan lisäämällä automaatiota, tehostamalla hallintoa ja päätöksentekoa sekä vahvistamalla resurssien käytön ja sadon terveyden valvontaa, jonka tarkka paikkatieto mahdollistaa.

Tarkkuusmaatalous on toistaiseksi tukeutunut lähes yksinomaan GNSS-ratkaisuihin. Parhaan absoluuttisen tarkkuuden saavuttamiseksi käytetään yleensä RTK-menetelmiä (Real Time Kinematic). Tällaisen GNSS-RTK:n käyttöönotto erikseen kussakin maatalouskoneessa tulee kalliiksi ja tarjoaa hyvin epätodennäköisesti tarkimman mahdollisen ratkaisun, etenkin yksin käytettynä.

Tässä projektissa kehitetään optisia- ja muita tunnistustekniikoita sekä hyödynnetään niitä tarkan GNSS:n lisäksi määritettäessä traktorin ja perävaunun välistä suhteellista sijaintia. Tästä edelleen voidaan määrittää tiettyjen maatalouskoneiden eri osien absoluuttiset sijainnit järjestelmä- ja vipuvarsimallin sekä anturifuusiomenetelmien avulla.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
GNSS
sensorit
maatalous
robotiikka
RTK-tekniikka
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
ESA
Projektin yhteistyötahot
Finwe Oy