Hyppää pääsisältöön

Uutta aktiivista kaukokartoitustekniikkaa: ympäristön muutostulkinta hyperspektrilaserilla

Projekti tuottaa uudenlaisia spektroskooppisia ja radiometrisiä laserkeilausmenetelmiä, joita sovelletaan pohjoisen ympäristön kaukokartoitukseen. Tarkkoja kirkkauden mittausmenetelmiä tarvitaan metsän kasvillisuuden ja lumen seurantaan, ja näistä saadaan tärkeää tietoa ympäristön ja ilmaston muutos-prosesseista. Projektissa kehitetään systemaattisia laserkeilaimien intensiteetin kalibrointimenetelmiä ja täysin uudenlaista laserpohjaista spektrimittausta, sekä näiden ensimmäisiä sovelluksia lumipintojen ja metsän kaukokartoituksessa. Tällaiseen kehitystyöhön tarvitaan pitkälle kehittyneitä mittausmenetelmiä, joita GL:n laserkeilausryhmät ovat kehittäneet jo vuosien ajan.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
SYKE, TTY, IL, Helsingin Yliopisto, Metsätieteiden Laitos