Hyppää pääsisältöön

VALUE II - Suomen valtakunnallisen valuma-aluejärjestelmän uudistaminen

Valtakunnallinen valuma-aluejako on yksi tärkeimpiä ympäristöhallinnon ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Se palvelee vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesientutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallista raportointia ja tietojärjestelmätyötä. Nykyinen valuma-aluejärjestelmä ei täytä eri käyttäjäryhmien tarpeita ja uusia vaatimuksia, joita mm. vesienhoidon suunnittelu asettaa. GL:n ja Suomen ympäristökeskuksen VALUE I -hankkeen tuotoksena syntyi konsepti tulevaksi kansalliseksi valuma-aluejärjestelmäksi sekä suositukset valuma-alueiden rajaustyössä käytettävistä laskentamenetelmistä sekä korkeusmalliaineistoista. Lisäksi valmistettiin prototyyppi korkeustiedon paikkariippuvan virheen huomioivasta laskentatyökalusta, jonka toimintaa demonstroitiin käyttäen yhtä epävarmuuden spatiaalista vaihtelua ennustavaa muuttujaa. VALUE II-hankkeen päätavoitteina GL:ssä on korkeustiedon epävarmuuden huomioivien valuma-aluerajausten teko pinnanmuodoiltaan edustavilta tyyppivaluma-alueilta SYKE:n operatiiviseen tarpeeseen valuma-aluetietokannan metatietojen oheen käyttäen 10 metrin hilassa olevaa MML:n KM10 korkeusmallia sekä tutkimus GPU-laskennan mahdollisuuksista tehtävän ratkaisemisessa. Myös VALUE II-hanke toteutetaan GL:n ja SYKE:n yhteistyönä.

 

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Projektin yhteistyötahot
SYKE