Yhteismetsätoimitukset

Yhteismetsän voi perustaa ja olemassa olevaan yhteismetsään voi liittyä hakemalla maanmittaustoimitusta. Yhteismetsästä voi myös erota.

Perusta yhteismetsä

Yhteismetsän muodostamistoimitusta voi hakea henkilö, joka on valmis luovuttamaan maata perustettavaan yhteismetsään. Yleensä yhteismetsän perustamista haetaan yhdessä muiden kiinteistönomistajien kanssa.

Ennen yhteismetsätoimitusta metsän omistajien on tehtävä

 • perustamissopimus, jossa kerrotaan yhteismetsään liittyjät, yhteismetsään otettavat kiinteistöt ja alueet sekä ne osuudet, jotka liittyjät saavat yhteismetsään sekä
 • luonnos yhteismetsän ohjesäännöksi, jossa määritellään yhteismetsän hoitoon ja hallintaa liittyvät asiat.

Sopimus- ja ohjesääntömalleja löytyy Suomen Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Yhteismetsän perustamista koskevan maanmittaustoimituksen kustannukset maksetaan valtion varoista. Mahdollisen perustamissopimusta edeltävän metsäarvion tekemisen joutuvat osapuolet maksamaan itse.

Yhteismetsätoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakemukseen tarvitaan ja liitetään:

 • Hakemuslomake. Hakemuslomakkeessa laitetaan ruksi kohtaan "Muu toimitus" ja tekstikenttään kirjoitetaan "Yhteismetsän muodostamistoimitus".
 • Perustamissopimus
 • Luonnos ohjesäännöksi
 • Myös metsätila-arviot on hyvä liittää hakemukseen. Niiden avulla yhteismetsätoimituksen tekijä varmistaa, ettei perustamissopimus loukkaa kenenkään oikeutta.

Muodostamistoimituksen jälkeen Suomen Metsäkeskus kutsuu yhteismetsän osakkaat ensimmäiseen osakaskunnan kokoukseen, jossa ainakin vahvistetaan yhteismetsän ohjesääntö ja valitaan henkilöt hoitokuntaan tai toimitsijamieheksi.

Liity jo olemassa olevaan yhteismetsään

Voit liittää metsäsi tai osa niistä olemassa olevaan yhteismetsään sopimalla asiasta yhteismetsän osakaskunnan kanssa. Kiinteistö, jonka alue liitetään, saa alueen arvoa vastaavan osuuden yhteismetsään.

Liittyminen edellyttää kiinteistön omistajan ja yhteismetsän osakaskunnan välistä sopimusta. Sopimusmalleja löytyy Suomen Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Liittymistoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakemukseen tarvitaan ja liitetään:

 • Hakemuslomake. Hakemuslomakkeessa laitetaan ruksi kohtaan "Muu toimitus" ja tekstikenttään kirjoitetaan "Alueen liittäminen yhteismetsään". Liittymistoimitusta voi hakea sopimuksen kumpi tahansa sopimuksen osapuolista
 • Kiinteistön omistajan ja yhteismetsän osakaskunnan välinen sopimus
 • Myös metsätila-arviot on hyvä liittää hakemukseen. Niiden avulla yhteismetsätoimituksen tekijä varmistaa, ettei liittymissopimus loukkaa kenenkään oikeutta.

Yhteismetsään liittymistä koskevan maanmittaustoimituksen kustannukset maksetaan valtion varoista. Mahdollisen liittymissopimusta edeltävän metsäarvion tekemisen joutuvat osapuolet maksamaan itse.

Yhteismetsästä eroaminen

Osakkaan yhteismetsäosuutta vastaavan alueen erottaminen edellyttää, että

 • eroamismahdollisuudesta on mainittu yhteismetsän ohjesäännössä ja että
 • päätös eroamisesta tehdään osakaskunnan kokouksessa ¾ määräenemmistöllä äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä.

Osakas ei välttämättä saa takaisin samaa aluetta, jonka on yhteismetsälle luovuttanut, koska erilaiset toimenpiteet (esimerkiksi hakkuutyöt, istutukset, kunnostukset) ovat saattaneet muuttaa alueiden arvoja.

Yhteismetsästä eroamisen toimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakemukseen tarvitaan ja liitetään:

 • Hakemuslomake. Hakemuslomakkeessa laitetaan ruksi kohtaan "Muu toimitus" ja tekstikenttään kirjoitetaan "Yhteismetsän jakaminen".
 • Ote sen osakaskunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa eroamisesta on päätetty.

Yhteismetsästä eroamista koskevan maanmittaustoimituksen kustannuksia ei makseta valtion varoista, vaan ne on asianosaisten itse maksettava.

Yhteismetsien yhdistäminen

Kaksi tai useampi yhteismetsä yhdistetään muodostamalla niistä uusi yhteismetsä tai liittämällä toinen yhteismetsä toiseen.

Jos yhdistyvien yhteismetsien osakaskunnat omistavat erillisiä kiinteistöjä, on myös niiden omistuksesta sovittava yhdistämissopimuksessa. Sopimusta ei ole tarpeen tehdä maakaaren määrämuodossa kaupanvahvistajan vahvistamana.

Yhteismetsien yhdistämisiä ei vielä ole tehty. Sen vuoksi yhdistämisen veroseuraamuksista ei ole kokemusta. Ennen yhdistämistä on Keskusverolautakunnalta syytä hakea ennakkopäätös verotuksesta.

Yhteismetsien yhdistäminen tehdään valtion varoilla.

Kustannukset

Yhteismetsään liittymisen, perustamisen sekä yhdistämisen toimituskustannukset maksetaan valtion varoista lukuun ottamatta mahdollisia rajankäyntejä tai etukäteen tehtyjä metsäarvioita.

Käsittelyaika

Tavoite käsittelyajalle on 6 kuukautta.

Teema