Hae toimitusta

Hae toimitusta, jos haluat

 • lohkoa omistamasi tilan useammaksi tilaksi (lohkominen)
 • jakaa tilasi (halkominen)
 • lunastaa vesijättöä, tontinosan tai yhteisen alueen (lunastus)
 • selvittää rajan paikan (rajankäynti)
 • tilallesi tieoikeuden (yksityistietoimitus)
 • rekisteröidä sopimuspohjaisen rasitteen (rasitetoimitus).

Maanmittaustoimituksessa tehdään maastomittauksia yleensä sulan maan aikaan. Jos haet maanmittaustoimitusta talvella, maastotyöt pystytään aloittamaan yleensä seuraavana keväänä.

Hae toimitusta

 1. Hae toimitusta joko hakemuslomakkeella (Suomi.fi) tai vapaamuotoisella hakemuksella. Liitä hakemukseen kartta, jonka voit tulostaa esimerkiksi Karttapaikalta.
 2. Lähetä hakemus ja sen liitteet postitse tai sähköpostitse.

Pääsääntöisesti lohkomista ei tarvitse hakea itse.

Lue lisää lohkomisesta (pdf) ja halkomisesta (pdf).

Hakemuslomakkeen täyttöohje

Täytä lomakkeeseen seuraavat tiedot.

Toimituksen kohde

Toimituksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, sijaintikunta ja nimi on aina ilmoitettava.

Jos hakemus koskee yhteistä aluetta tai tietä, ilmoita alueen nimi tai muu tunnistetieto. Yksityistietoimituksessa on hyvä merkitä hakemukseen tien nimi.

Ehdotus toimituksen kokouspaikaksi

Toimitusinsinööri suunnittelee kerralla useiden toimitusten aikataulut ja sovittaa ne yhteen. Ehdottamasi kokouspaikka pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.

Muut lisätiedot

Selvennä vapaamuotoisesti hakemuksessa ja liitteenä olevalla kartalla toimituksen tarkoitus ja anna lisätietoja esimerkiksi seuraavien asioiden osalta:

 • miltä osin kiinteistön rajat ovat epäselvät
 • mitkä rajamerkit löytyvät varmasti maastosta
 • mitkä rajamerkit ovat mahdollisesti kadonneet
 • onko yksityistietoimituksessa kyse uuden tieoikeuden perustamisesta, vanhan oikeuden siirtämisestä vai lakkauttamisesta
 • mitkä ajankohdat eivät sovi sinulle kokousajaksi.

Yhteystiedot

Kirjoita hakemukseen omat yhteystietosi (ainakin sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Jos hakijana on kuolinpesä, hakemukseen on hyvä liittää kaikkien osakkaiden yhteystiedot.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen kartta, jonka voit tulostaa esimerkiksi Karttapaikalta.

Maanmittaustoimitukset

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.