Tie- ja käyttöoikeudet

Kiinteistölle voidaan perustaa käyttöoikeus eli rasite toisen omistamalle maalle. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus tiehen, kaivo, venevalkama, autopaikka tai sähköjohtojen sijoittaminen. Toisen kiinteistön oikeus on siis toisen kiinteistön rasite.

Kiinteistölle kuuluva pysyvä oikeus merkitään kiinteistörekisteriin. Tällöin mahdolliset kiinteistöjen omistajavaihdokset eivät vaikuta tie- tai käyttöoikeuteen.

Yksityistietoimitus

Yksityistietoimitusta haetaan kirjallisesti Maanmittauslaitokselta.

Toimituksessa käsitellään pysyviä, kiinteistölle kuuluvia oikeuksia käyttää toisen kiinteistöä kulkuyhteyttä varten.

Pysyvä tieoikeus uuteen yksityistiehen voi syntyä vain maanmittaustoimituksessa ja se on kiinteistön omistajanvaihdoksista riippumaton. Tien käyttäminen on mahdollista myös maanomistajien sopimuksen nojalla, mutta tällainen oikeus sitoo vain sopimuksen tehneitä henkilöitä ja heidän perillisiään.

Yksityistietoimituksessa voidaan myös antaa määräyksiä aikaisemmin perustetun tieoikeuden käytöstä tai ratkaista tieoikeuteen liittyviä epäselvyyksiä.

Tyypillisiä toimituksessa käsiteltäviä asioita ovat:

  • tieoikeuksien perustaminen, siirtäminen tai lakkauttaminen
  • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakaminen tieosakkaiden kesken
  • korvausten määrääminen
  • käyttöoikeuksien perustaminen tai käsitteleminen puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten
  • tiekunnan perustaminen

Lue lisää yksityistietoimituksesta (pdf)

Hae yksityistietoimitusta

Hae yksityistietoimitusta samalla hakemuslomakkeella kuin muita toimituksia.

Yksityistietoimituksen kustannukset

Kustannukset muodostuvat toimitukseen käytetystä työajasta. Tietoimituksen kustannuksista vastaa yleensä hakija tai tiekunta.

Yksityistien hoito ja ylläpito

Yksityistien rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat yhdessä.

Hallintoa ja tienpitoa varten voidaan perustaa tieosakkaista muodostuva tiekunta. Tiekunta voidaan perustaa yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse kokouksessaan. Tiekunnan perustamisen edellytyksenä on, että kohteena olevaan tiehen kohdistuu pysyvä tieoikeus. Tienpidon ja hallinnon asiat käsitellään säännöllisesti pidettävissä tiekunnan kokouksissa ja kokouksen päätökset sitovat tieosakkaita. Tiekunta voi myös myöntää tieoikeuden uusille tien käyttäjille.

Tiekunta syntyy, kun se on merkitty kiinteistötietojärjestelmään. 

Tiekunta voi laatia toimintaansa koskevat säännöt. Säännöt tulevat voimaan kun ne on merkitty kiinteistötietojärjestelmään.

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja

Ilmoitukset Maanmittauslaitokseen

Tiekuntien tulee ilmoittaa tiekunnan perustamisesta, säännöistä ja yhteystiedoista Maanmittauslaitokseen.

Ilmoita tiekunnan ajantasaiset yhteystiedot

Ilmoita tiekunnan päätös kiinteistötietojärjestelmään

Yksityistierekisteri

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä. Voit tilata rekisteristä maksullisia otteita.

Yksityistierekisteriotteelta selviää tiekunnan nimi, tunnus, mahdolliset säännöt ja yhteyshenkilön tiedot (jos ilmoitettu) sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee. Ainoastaan tiekunnalla on ajantasainen tieto tien osakkaista ja käyttäjistä.

Rasitetoimitus

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esim. venevalkama). Rasite liittyy aina kiinteistöön.

Hae rasitetoimitusta, jos haluat perustaa tai muuttaa kiinteistösi olemassa olevia rasiteoikeuksia. Ainoastaan laissa määriteltyjä rasitetyyppejä voidaan perustaa, siirtää, poistaa tai muuttaa.

Hae rasitetoimitusta

Hae rasitetoimitusta samalla hakemuslomakkeella kuin muita toimituksia. Ruksaa kohta "Muu toimitus" ja selvennä, että kyseessä on rasitetoimitus. Liitä hakemukseen rasitesopimus. Katso sopimusmalli Suomi.fi-palvelusta.

Selvitä hakemuksessa, mihin tarkoitukseen rasite perustetaan. Mainitse hakemuksessa, maksetaanko rasitteen perustamisesta korvausta.

Hinta

Lue lisää hinnasta (pdf).

Hinnastoon

Lisää aiheesta:

Yksityistien tieyksiköinti (pdf) (2019)

Käsikirjan alkusanat ruotsiksi, förord (pdf, 2016)

Tieyksikkölaskelman perustietoja 2019 (pdf)

Kuinka tieyksikkökäsikirjan saa tulostettua? (pdf)

Maanmittaustoimitusten aikaveloitushinnat

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 88 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

  • rajamerkkikustannukset
  • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Ei arvonlisäveroa.