Hyppää pääsisältöön

Selvennyslainhuuto

Kiinteistön omistusoikeus voi muuttua esimerkiksi omistajan kuollessa tai yhtiön muutoksessa. Selvennyslainhuuto tarkoittaa sitä, että vanhaa omistusmerkintää päivitetään ajan tasalle.

Omistajan kuollessa

Kun kiinteistön omistaja kuolee, lainhuutotietoihin kannattaa rekisteröidä kuolinpesän osakkaiden nimet. Rekisteröinti tehdään hakemalla selvennyslainhuutoa. Kun tiedot ovat ajan tasalla kuolinpesän asioiden hoito on helpompaa.

Jos kuolinpesä haluaa myydä kiinteistön, osakkaiden omistusoikeus voidaan tarkistaa suoraan lainhuutotodistuksesta eikä esimerkiksi perukirjaa tarvitse antaa ostajalle lainhuutoa varten.

Näin haet selvennyslainhuutoa omistajan kuollessa:

  1. Hae selvennyslainhuuto Asiointipalvelussa. Lainhuuto maksetaan Asiointipalvelussa hakemuksen toimittamisen yhteydessä.
  2. Asiamies voi toimittaa hakemuksen puolestasi.
  3. Jos et pysty käyttämään sähköisiä palveluitamme, voit hakea lainhuutoa myös lomakkeella (pdf, suomi.fi).

Tarvittavat liitteet

Kuolinpesän selvennyslainhuudon liitteeksi tarvitaan vainajan perukirja ja sukuselvitykset.

Osituksessa tai omaisuuden erottelussa

Selvennyslainhuuto voidaan kirjata myös avio- tai avoeron jälkeen, vaikka kiinteistön omistaja ei muuttuisikaan. Omistustieto muuttuu ajantasaiseksi, eikä esimerkiksi kiinteistön myyntitilanteessa ositus- tai omaisuuden erottelusopimusta tarvitse antaa ostajalle liitettäväksi hakemukseen. Ositus- tai omaisuuden erottelusopimuksessa oleva tieto on kuitenkin arkaluontoista ja salassa pidettävää.

Näin haet selvennyslainhuutoa osituksen tai omaisuuden erottelun perusteella:

  1. Hae selvennyslainhuuto Asiointipalvelussa. Lainhuuto maksetaan Asiointipalvelussa hakemuksen toimittamisen yhteydessä.
  2. Asiamies voi toimittaa hakemuksen puolestasi.
  3. Jos et pysty käyttämään sähköisiä palveluitamme, voit hakea lainhuutoa myös lomakkeella (pdf, suomi.fi).

Varainsiirtovero

Jos erossa maksetaan tasinkoa muilla kuin jaettavilla varoilla, pitää niiden osalta tehdä varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero Verohallinnon OmaVero -palvelussa (katso tarkemmat varainsiirtoveron maksuohjeet). Verovelvollisuudet tulee hoitaa heti osituksen tai omaisuuden erottelun yhteydessä. Kuitteja ei kuitenkaan tarvitse hakemuksen liitteeksi, sillä Maanmittauslaitos saa suoritetusta verosta tiedon suoraan verottajalta

Tarvittavat liitteet

Selvennyslainhuudon liitteeksi tarvitset ositus- tai omaisuuden erottelusopimuksen. 

Yrityksen muutoksessa

Kiinteistön omistavassa yrityksessä voi tapahtua erilaisia muutoksia, kuten jakautuminen tai sulautuminen. Tällöin on paikallaan päivittää myös lainhuutotiedot ajantasaiseksi.

Näin haet selvennyslainhuutoa yrityksen muutoksessa:

  1. Asiamies voi toimittaa hakemuksen yhtiön puolesta.
  2. Yritys voi hakea selvennyslainhuutoa lomakkeella (pdf, suomi.fi).

Jos yritys omistaa paljon kiinteistöjä, on selvennyslainhuudot mahdollista hoitaa yhtenä kokonaisuutena. Ota tällöin yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tarvittavat liitteet

Yrityksen muutokseen liittyvän selvennyslainhuudon liitteeksi tarvitsemme tietoa muutoksesta ja tieto siirtyneistä kiinteistöistä.

Käsittelyaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Hinnasto

Kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröinti (Lainhuuto)

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
151,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
151,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
151,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
151,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
74,00 Ei arvonlisäveroa

Sähköiset allekirjoitukset 

Tarkista, missä kiinteistö- ja huoneistokirjaamisen asiakirjoissa voi käyttää sähköistä allekirjoitusta ja mitä palvelua voi käyttää asiakirjan allekirjoittamiseen. 

Lue, milloin sähköistä allekirjoitusta voi käyttää