Hoppa till huvudinnehåll

Kom-ihåg-lista för dig som ska köpa en aktielägenhet

Aktielägenhetshandeln håller på att övergå till ett nytt, elektroniskt system. Aktiebreven i pappersform kommer att tas ur bruk och uppgiften om aktielägenhetens ägare förs in i bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket.

Registret byggs upp i två skeden. Först ska husbolaget överföra aktieboken till bostadsdatasystemet. Först efter det kan äganderätten till en aktielägenhet (t.ex. bostad eller bilplats) registreras i aktielägenhetsregistret. Samtidigt makuleras aktiebrevet.

Under övergångsperioden kan aktiebreven vara i pappersform eller äganderätten påvisas med en anteckning i bostadsdatasystemet.

Hur du meddelar om ägarbytet varierar enligt huruvida husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet och om aktielägenhetens ägande redan anges med en elektronisk anteckning eller inte.

Före köpslutet ska du

  • Bekanta dig med föremålet för köpet.
  • Kontrollera hos disponenten eller Lantmäteriverket om husbolagets aktiebok och ägaruppgifterna över aktielägenheten har förts in i bostadsdatasystemet.
  • Aktielägenheterna i nya husbolag, dvs. sådana som grundats efter 1.1.2019, är från början införda i bostadsdatasystemet.

När ska den nya ägaren antecknas i bostadsdatasystemet?

Om husbolaget inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet, görs köpet på samma sätt som hittills med aktiebrev i pappersform och då antecknas bostadens ägaruppgifter inte i bostadsdatasystemet. Överföringen av äganderätten och den nya ägaren antecknas på aktiebrevet.

Om husbolagets aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet, ska den nya ägaren efter köpslutet ansöka om registrering av äganderätten i bostadsdatasystemet. Om uppgifter om aktien som är till salu ännu inte har förts in i bostadsdatasystemet, görs köpet med aktiebrev i pappersform som makuleras i samband med inskrivningen av äganderätten.

Om bostadsbolaget har grundats efter 1.1.2019, ingår det i bostadsdatasystemet genast efter grundandet. Aktiebrev trycks inte, utan uppgifterna om bostadens ägare, pantsättningar och begränsningar i besittningsrätten upprätthålls i bostadsdatasystemet.

Aktielägenhetens köpare ansöker om registrering av äganderätten efter köpslutet. Registreringen av äganderätten förutsätter den förra ägarens samtycke.

Se även

Info och anvisningar om bostadsköp på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Anvisningen om digitaliseringen av aktieböcker och aktiebrev finns på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.

Behöver du hjälp?