Hoppa till huvudinnehåll

Kom-ihåg-lista för dig som ska köpa en aktielägenhet

Aktielägenhetshandeln håller på att övergå till ett nytt, elektroniskt system. Aktiebreven i pappersform kommer att tas ur bruk och uppgiften om aktielägenhetens ägare förs in i bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket.

Registret byggs upp i två skeden. Först ska husbolaget överföra aktieboken till bostadsdatasystemet. Först efter det kan äganderätten till en aktielägenhet (t.ex. bostad eller bilplats) registreras i aktielägenhetsregistret. Samtidigt makuleras aktiebrevet.

Under övergångsperioden kan aktiebreven vara i pappersform eller äganderätten påvisas med en anteckning i bostadsdatasystemet.

Hur du meddelar om ägarbytet varierar enligt huruvida husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet och om aktielägenhetens ägande redan anges med en elektronisk anteckning eller inte.

Före köpslutet ska du

  • Bekanta dig med föremålet för köpet.
  • Kontrollera hos disponenten eller Lantmäteriverket om husbolagets aktiebok och ägaruppgifterna över aktielägenheten har förts in i bostadsdatasystemet.
  • Aktielägenheterna i nya husbolag, dvs. sådana som grundats efter 1.1.2019, är från början införda i bostadsdatasystemet.

När ska den nya ägaren antecknas i bostadsdatasystemet?

Om husbolaget inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet, görs köpet på samma sätt som hittills med aktiebrev i pappersform och då antecknas bostadens ägaruppgifter inte i bostadsdatasystemet. Överföringen av äganderätten och den nya ägaren antecknas på aktiebrevet.

Om husbolagets aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet, ska den nya ägaren efter köpslutet ansöka om registrering av äganderätten i bostadsdatasystemet. Om uppgifter om aktien som är till salu ännu inte har förts in i bostadsdatasystemet, görs köpet med aktiebrev i pappersform som makuleras i samband med inskrivningen av äganderätten.

Om bostadsbolaget har grundats efter 1.1.2019, ingår det i bostadsdatasystemet genast efter grundandet. Aktiebrev trycks inte, utan uppgifterna om bostadens ägare, pantsättningar och begränsningar i besittningsrätten upprätthålls i bostadsdatasystemet.

Aktielägenhetens köpare ansöker om registrering av äganderätten efter köpslutet. Registreringen av äganderätten förutsätter den förra ägarens samtycke.

Se även

Så här registrerar du äganderätten till aktielägenhet

Info och anvisningar om bostadsköp på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Anvisningen om digitaliseringen av aktieböcker och aktiebrev finns på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.

Behöver du hjälp?