Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i avgifterna för registrering av fastigheter och aktielägenheter från och med början av år 2023

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade 20.12.2022 en förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp år 2023.
 
De nya priserna för användningen av registreringstjänster av fastigheter och aktielägenheter samt Fastighetsöverlåtelsetjänsten träder i kraft 1.1.2023. De gamla och nya priserna har samlats i tabellerna nedan.
 
Alla tidsenliga prisuppgifter om Lantmäteriverkets produkter och tjänster finns i prislistan.

 

Registreringstjänster av fastigheter Gammalt pris Nytt pris

Lagfart

144 €

151 €

Kungörelselagfart

144 €

151 €

Registrering av äganderätt

144 €

151 €

Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)

144 €

151 €

Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret

70 €

74 €

Fastställande av inteckning

40 €

41 €

Ändring av inteckning

40 €

41 €

Utvidgning av inteckning

40 €

41 €

Upplösning av inteckning

40 €

41 €

Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagning

40 €

41 €

Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning

40 €

41 €

Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter, (€/h)

95 €/h

101 €/h

Dödande av inteckning

0 €

0 €

Anteckning som gäller mottagare av elektroniskt pantbrev

21 €

22 €

Anteckning om innehavare av skriftligt pantbrev

40 €

41 €

Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt

21 €

22 €

Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt pris/st. för över 100 st.

1 €

1 €

Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)

144 €

151 €

Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)

144 €

151 €

Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)

170 €

180 €

Ändring av särskild rättighet

100 €

105 €

Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet

100 €

105 €

Avregistrering av särskild rättighet

100 €

105 €

Ändring av företrädesordning

40 €

41 €

 

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

 

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Gammalt pris

Nytt pris

Ärendehanteringsavgift för föravtal

53 €

56 €

Ärendehanteringsavgift för upprättande av överlåtelsehandling (inkl. avgift för lagfart)

197 €

207 €

Avgift för inteckningsansökan

22 €

23 €

Ändring av inteckning

12 €

23 €

Ansökan om överföring av pantbrev

13 €

14 €

Ansökan om dödande av inteckning

0 €

0 €

Inskrivning av särskild rättighet, elektronisk underskriftstjänst

100 €

105 €

Ändring av särskild rättighet

100 €

105 €

Överlåtelse av särskild rättighet

100 €

105 €

 

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

 

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Gammalt pris

Nytt pris

Allmän fullmakt/ansökan

257,98 € (exkl.moms)

319,90€ (inkl.moms)

170 € (exkl.moms)

210,80 € (inkl.moms)

 

 

Registreringstjänster av aktielägenheter

Gammalt pris

Nytt pris

Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet

60 €

63 €

Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet

60 €

63 €

Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg

10 €

11 €

Förseningsavgift, €/2 mån.

12 €

12,60 €

Registrering av ägande av hel aktiestock, (€/h)

95 €/h

101 €/h

Ändringar i identifikationsuppgifter, (€/h)

95 €/h

101 €/h

Inskrivning eller ändring av pantsättning

26 €

27 €

Anteckning av begränsning

60 €

63 €

Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning /anmälan

60 €

63 €

Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begränsning (osålda lägenheter/anmälan)

60 €

63 €

 

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

Senaste servicemeddelanden