Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt för köpvittnen i juli 2024

Köpvittnet får i fortsättningen alltid en kvittans till sin e-post om skickandet av meddelande om fastighetsöverlåtelse. Om lagfart sökts i samband med meddelandet, skickas även ett meddelande om anhängigblivande av lagfart per e-post.

Läs mer i servicemeddelandet: För meddelanden om fastighetsöverlåtelse får köpvittnet en kvittans per e-post

Inskrivningshandboken uppdaterad

En ny version av Lantmäteriverkets inskrivningshandbok har publicerats. Handboken har förnyats helt och hållet och redigerats till en mer användbar form. I anvisningarna till köpvittnen hänvisas i flera punkter till inskrivningshandboken.

Ta en titt på den nya inskrivningshandboken

Kontrollera bilagorna när du fyller i meddelandet om fastighetsöverlåtelse

Till köpvittnets meddelande får du bifoga endast åtkomsthandlingen, fullmakterna och en eventuell kartbilaga. Köpvittnets meddelande går direkt till kommunen. Därför får du inte bifoga andra bilagor till meddelandet.

Anvisningarna för köpvittnen uppdaterade

Anvisningarna till köpvittnen har uppdaterats.

De mest centrala ändringarna är följande:

  • På sidan 5 finns ett nytt stycke om byte av markområden.
  • Stycket 1.3.7 Kampen mot grå ekonomi och sanktioner har förnyats helt och hållet.
  • Ett stycke om köpvittnesarvoden har lagts till i anvisningarna (det sista stycket i anvisningarna).

Läs de uppdaterade anvisningarna

Senaste servicemeddelanden