Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i gränssnittstjänsternas priser i 2024

Avgifter som fastställs genom Lantmäteriverkets avgiftsbeslut planeras att höja. 

Prishöjningarna gäller både datamaterial- och underhållsavgifter som stiger med 7 %. Priserna har justerats för att beakta ändringar i kostnadsstrukturen.

Avgiftsprinciperna ändras inte, dvs. för öppna datamaterial debiteras fortfarande endast en underhållsavgift. Fastighetsuppgifterna kommer fortfarande att överlåtas avgiftsfritt till myndigheter och avtalen för utbyte av datamaterial ändras inte.

Ändringarna träder i kraft i början av 2024

De nya priserna träder i kraft 1.1.2024 och gäller följande tjänster:

  • Geokodningtjänsten (REST)
  • Kartbildstjänsten (WMS) 
  • Kartbildstjänsten (WMTS)
  • Söktjänsten för byggnadsuppgifter (WFS)
  • Söktjänsten för fastighetsuppgifter (OGC API Features)
  • Söktjänsten för fastighetsköp (WFS)
  • Söktjänsten för arkivhandlingar (REST)

 

Fakturering och prislista

För användning av gränssnitt faktureras alltid i januari följande år. Exempelvis faktureras användningen år 2023 med 2023 års priser i januari 2024. 

Den gällande prislistan hittar du på vår webbplats i samband med beskrivningen av gränssnittstjänster eller på prislistans webbsida:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/prislista

Den nya prislistan publiceras 1.1.2024. 

 

Mera information:

verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Senaste servicemeddelanden