Hoppa till huvudinnehåll

Auditeringar av kunder som använder fastighets- och bostadsdata görs under år 2023

Kunder som erhållit tillstånd till fastighetsdatasystemet och bostadsdatasystemet auditeras under sommaren och hösten 2023. Med auditeringarna vill vi säkerställa att de kunder eom erhållit tillstånd använder uppgifterna på ett vederbörligt sätt och för korrekta användningsändamål. Även förverkligandet av andra avtalsförpliktelser som gäller informationssäkerhet och dataskydd kontrolleras på samma gång.

Auditeringarna genomförs som skriftliga kontroller, på basis av vilka bedöms behovet av auditeringar på plats. Lantmäteriverket kontaktar de organisationer som granskas.

Senaste servicemeddelanden