Hoppa till huvudinnehåll

Du kan betala ansökningar på webben

I fortsättningen kan du på webben betala en del av de ansökningar som kan göras i e-tjänsten. Du kan behändigt sköta betalningen när du lämnar in ansökan, och du behöver inte återgå till den.

Följande ansökningar ska betalas när de lämnas in:

  • registrering av fastighetens äganderätt dvs. lagfart
  • förtydligande lagfart
  • registrering av arrenderätt
  • registrering av annan särskild rättighet
  • överföring av arrenderätt.

Obs! Ansökningar om lantmäteriförrättningar kan inte betalas när de lämnas in.

Ansökningar betalas via varukorgen

Fyll i ansökan i e-tjänsten precis som tidigare. Kontrollera till slut sammanfattningen av ansökan noggrant och flytta sedan ansökan till varukorgen. Obs! När du flyttat ansökan till varukorgen kan du inte längre redigera den.

Betala därefter ansökan som finns i varukorgen. Ansökan kan betalas i en nätbank eller med kreditkort. För betalningen används statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-betalningar.

När ansökan har betalats skickas den automatiskt till Lantmäteriverket för handläggning.

Överbelastning i handläggningen av ansökningar

Den livliga handeln med fastigheter och bostadsaktier har orsakat överbelastning i handläggningen av ansökningar. Var beredd på att det kan ta ett par månader innan din ansökan börjar handläggas.
 

Senaste servicemeddelanden