Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsdatatjänstens priser ändras i början av 2023

Jord och skogsbruksministeriet har 20.12.2022 utfärdat förordningen om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster. 
 
I och med den nya förordningen höjs följande priser fr.o.m. 1.1.2023.  

       Gammalt pris Nytt pris
Lagfartsintyg / registerenhet  5,10 € 5,30 €
Gravationsbevis / registerenhet     5,10 € 5,30 €
Intyg över arrenderätt / registerenhet 5,10 € 5,30 €
Fastighetsregisterutdrag / registerenhet 5,10 € 5,30 €
Kartutdrag ur fastighetsregistret / registerenhet 5,10 € 5,30 €
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område / registerenhet 5,10 € 5,30 €
Utdrag över nyttjanderättsenhet / registerenhet 5,10 € 5,30 €
Kontaktuppgifter / registerenhet 2,20 € 2,30 €
Bildningskedja framåt / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks 0,80 € 0,90 €
Bildningskedja bakåt / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks 0,80 € 0,90 €
Registerenheter vid tidpunkten / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks 2,20 € 2,30 €
Gällande fastighetsbildningar / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks 2,20 € 2,30 €
Utredning av fastighetsbildningen / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks 2,20 € 2,30 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).
 
 
Detta meddelande gäller inte kunder som använder våra tjänster avgiftsfritt för myndighetsverksamhet.

Senaste servicemeddelanden