Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsinformation om ändringar i Datatjänsten för fastighetsregistret 02/2023

I februari 2023 tas en ny version av Datatjänsten för fastighetsregistret i bruk.  Enligt planerna kommer den nya versionen inte att medföra några applikationsändringar, men följande ändringar i kodlistan införs.  

Ändringar i kodlistan

Typ av nyttjanderättsenhet 

 • Nytt kodvärde:
  • 1109  Kolttalain 36 §:n mukainen rajoitus / Begränsning enligt 36 § i skoltlagen

Huvudtyp av nyttjanderättsenhet

 • Förklaringen ändras för kodvärdet: 
   • 11 Erityinen tai muu oikeus / Särskild eller annan rättighet

Anmärkningstyp

 • Nytt kodvärde:
  • 63 Kiinteistötoimitukseen on haettu muutosta rekisteröinnin jälkeen, joten siinä tehdyt päätökset eivät ole lainvoimaisia: / Besvär har inkommit efter registreringen av fastighetsförrättningen, så dess beslut är inte lagakraftvunna:
  • I elementet Anmärkningens förklaring visas generellt åtminstone det förrättningsnummer och den ärendebeckning som anmärkningen berör.

Senaste servicemeddelanden