Hoppa till huvudinnehåll

Information om ändringar i Datatjänsten för fastighetsregistret 13.-14.2.2023

Den nya versionen av Datatjänsten för fastighetsregistret tas i bruk den 15 februari. Ändringarna i tjänsten genomförs enligt förhandsmeddelandet.

Tidtabell för versionsbytet

 • Torsdag 9.2: Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt.
 • Fredag 10.2: Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt. Händelser har eventuellt inregistrerats i FDSfast-databasen fram till fredag morgon. Ändringar som görs efter detta i FDSfast-databasen inregistreras tidigast fram till tisdag morgon.
 • Måndag 13.2: Filer i datatjänsten bildas inte alls.
 • Tisdag 14.2: Filer i datatjänsten som är i enlighet med den nya applikationsversionen bildas på normalt sätt. Filerna är sannolikt tomma.
 • Onsdag 15.2: Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt. Händelser i FDSfast-databasen har eventuellt redan blivit inregistrerade till onsdag morgon.


Ändringar i kodlistan

Typ av nyttjanderättsenhet 

 • Nytt kodvärde:
  • 1109 Kolttalain 36 §:n mukainen rajoitus / Begränsning enligt 36 § i skoltlagen

Huvudtyp av nyttjanderättsenhet

 • Förklaringen ändras för kodvärdet: 
  • 11 Erityinen tai muu oikeus / Särskild eller annan rättighet

Anmärkningstyp

 • Nytt kodvärde:
  • 63 Kiinteistötoimitukseen on haettu muutosta rekisteröinnin jälkeen, joten siinä tehdyt päätökset eivät ole lainvoimaisia: / Besvär har inkommit efter registreringen av fastighetsförrättningen, så dess beslut är inte lagakraftvunna:
  • I elementet Anmärkningens förklaring visas generellt åtminstone det förrättningsnummer och den ärendebeckning som anmärkningen berör.


Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Senaste servicemeddelanden