Hoppa till huvudinnehåll

Navigationen under Kartor och geodata har förnyats

På Lantmäteriverkets webbplats har strukturen för webbsidan Kartor och geodata förenklats genom att förnya navigationsmenyn. Rubriken Till professionella användare finns inte längre utan dess innehåll finns under de nya rubrikerna Datamaterial och gränssnitt samt Koordinater och positionering. Dessutom har innehållet under rubriken Adressinformationssystem flyttats under rubriken Produktion av grundläggande geografisk information. Ordningen av rubrikerna i menyn har också ändrats.

Målet med denna reform är att göra det lättare att hitta innehåll och vi har beaktat kundresponsen i reformen.

Senaste servicemeddelanden