Hoppa till huvudinnehåll

Nya ansökningar: Inlösning av tillandning och sammanslagning av fastigheter

Nya ansökningar om lantmäteriförrättning har publicerats i e-tjänsten.

Med en ansökan om inlösning av tillandning kan ägaren ansöka om inlösning av ett markområde som uppstått ur ett vattenområde mellan sin fastighet och vattenområdet. På ansökan ska området som ska inlösas beskrivas och exempelvis en karta bifogas.

Med en ansökan om sammanslagning av fastigheter kan du ansöka om sammanslagning av flera fastigheter till en ny fastighet. En sammanslagning av fastigheter är möjlig endast om

  • de ligger i samma kommun
  • de tillhör samma ägare i lika stora ägarandelar
  • eventuella inteckningar och arrenderätter är likadana.

Sammanslagningen förutsätter också samtliga ägares samtycke.
 

Läs mer och logga in i e-tjänsten

Senaste servicemeddelanden