Hoppa till huvudinnehåll

Prisändringar i sök- och utskriftstjänster för fastighetsuppgifter i början av år 2023

Jord och skogsbruksministeriet har 20.12.2022 utfärdat förordningen om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.
 
I och med den nya förordningen höjs följande priser i sök- och utskriftstjänsterna för fastighetsuppgifter fr.o.m. 1.1.2023.

Utskriftstjänsten för fastighetsuppgifter (pdf)

 

Gammalt pris

Nytt pris

Lagfartsintyg / registerenhet

5,10 €

5,30 €

Gravationsbevis / registerenhet

5,10 €

5,30 €

Intyg över arrenderätt / registerenhet 

5,10 €

5,30 €

Fastighetsregisterutdrag / registerenhet

5,10 €

5,30 €

Kartutdrag ur fastighetsregistret / registerenhet

5,10 €

5,30 €

Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område / registerenhet

5,10 €

5,30 €

Utdrag över nyttjanderättsenhet / registerenhet

5,10 €

5,30 €

Kontaktuppgifter / registerenhet 

2,20 €

2,30 €

Bildningskedja framåt / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks

0,80 €

0,90 €

Bildningskedja bakåt / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks

0,80 €

0,90 €

Registerenheter vid tidpunkten / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks

2,20 €

2,30 €

Gällande fastighetsbildningar / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks

2,20 €

2,30 €

Utredning av fastighetsbildningen / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks

2,20 €

2,30 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).  

Söktjänsten för fastighetsuppgifter (REST)

 

Gammalt pris

Nytt pris

Basuppgifter (om registerenhet, outbrutet område, anläggning) / registerenhet    

0,10 €

0,30 €

Lagfartsuppgifter / registerenhet

4,00 €

4,20 €

Gravationsuppgifter / registerenhet

4,00 €

4,20 €

Uppgifter om arrenderätt / registerenhet

4,00 €

4,20 €

Kontaktuppgifter (för registerenhetens eller outbrutna områdets ägare eller

innehavare av arrenderätt) / registerenhet

1,70 €

1,80 €

Sökning av registerenheter med sökvillkor / registerenhet

0,10 €

0,30 €

Sökning av outbrutna områden med sökvillkor / registerenhet

0,10 €

0,30 €

Sökning av anläggningar med sökvillkor / registerenhet

0,10 €

0,30 €

Sökning av åtgärder med sökvillkor / registerenhet

0,10 €

0,30 €

Underhållsavgift / användarnamn / månad

10,00 €

11,00 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

Söktjänsten för fastighetsuppgifter (WFS 1.1)

 

Gammalt pris

Nytt pris

Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet / nyttjanderättsenhet

4,00 €

4,20 €

Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet /del av nyttjanderättsenhet

4,00 €

4,20 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

Söktjänsten för fastighetsuppgifter (OGC API Features)

 

Gammalt pris

Nytt pris

Väglagets och strandlagets kontaktuppgifter / nyttjanderättsenhet

1,70 €

1,80 €

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

 

Detta meddelande gäller inte kunder som använder våra tjänster avgiftsfritt för myndighetsverksamhet.

 

 

 

 

 

Senaste servicemeddelanden