Hyppää pääsisältöön

LiDAR and Aids to Navigation - Heijastinmateriaalien toimivuus merenkulun ja liikenteen Lidar-sovelluksille

Projektin tarkoitus on selvittää miten hyvin laserkeilaimet toimivat meriolosuhteissa väylämerkkien havaitsemiseen sekä miten kyseisten merkkien havaittavuutta voidaan parantaa erityyppisillä merkkeihin kiinnitettävillä heijastimilla ja materiaaleilla.

Projektin tavoitteena on saada selkeä kuva Väylävirastolla käytössä olevien heijastinmateriaalien soveltuvuudesta erityisesti infrapuna-alueella toimiville kaupallisille laserkeilaimille. Tavoitteena on myös tutkia mitä heijastimissa tai merimerkkien materiaaleissa voisi parantaa mm. aallonpituusalueen ja heijastuskuvion osalta. Lisäksi tavoitteena on selvittää merimerkkien havaittavuutta sääolosuhteiden, etäisyyden, koon, keilainten ominaisuuksien ja vastaavien tekijöiden funktiona. Tämän pohjalta arvioidaan myös laserkeilainten ympäristövaikutuksia.

 

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
LiDAR
navigointi
merenkulku
Projektin kesto
Muut rahoittajat
Väylävirasto