Hyppää pääsisältöön

Rasitetoimitus

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esim. venevalkama). Rasite liittyy aina kiinteistöön ja on omistajavaihdoksista riippumaton.

Rasiteoikeuden perustamisesta, siirtämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta säädetään kiinteistönmuodostamislaissa. Pääsääntöisesti edellä mainitut toimenpiteet edellyttävät sopimuksen. Sopimus on mahdollista tehdä etukäteen esim. lomakkeella (suomi.fi) tai se voidaan tehdä suullisesti toimituskokouksessa. Asemakaava-alueella tiettyjä rasiteoikeuksia voidaan perustaa ilman maanomistajien sopimusta tai suostumusta.

Rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja tai yhteisen alueen osakas.

Hae rasitetoimitusta, jos haluat perustaa uusia tai muuttaa kiinteistösi olemassa olevia rasiteoikeuksia. Ainoastaan laissa määriteltyjä rasitetyyppejä (ks. kiinteistönmuodostamislaki 154 §) voidaan perustaa, siirtää, poistaa tai muuttaa.

Hae rasitetoimitusta

  1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet kuten sopimukset ja karttapiirrokset, ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Sopimiseen voit käyttää valmista sopimusmallia (suomi.fi).
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.
    Katso video: näin täytät toimitushakemuksen (3,5 min.)
  3. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Maanmittauslaitoksen lisäksi eräät kunnat, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo tekevät maanmittaustoimituksia alueellaan. Tässä tapauksessa voit hakea toimitusta kunnasta ja siirrämme asiointipalvelussa tehdyn hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. Saat lisätietoa toimituksista kunnan sivuilta.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 3,5 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään. 

Hinta

Toimituksen hinta perustuu rasitettujen kiinteistöjen lukumäärään. Etukäteen tehty kirjallinen sopimus pienentää toimitusmaksua.

Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Yksityistietoimitus ja rasitetoimitus

 

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2 620,00 Ei arvonlisäveroa
5 910,00 Ei arvonlisäveroa
10 1160,00 Ei arvonlisäveroa
20 1360,00 Ei arvonlisäveroa
50 1510,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
0,2 200,00  
0,5 400,00 Ei arvonlisäveroa
1 600,00 Ei arvonlisäveroa
2 800,00 Ei arvonlisäveroa
5 1000,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km 50,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
10 300,00 Ei arvonlisäveroa
20 600,00 Ei arvonlisäveroa
40 900,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Maksu on 50 % taulukoiden A ja B osoittamasta määrästä silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikista toimituksessa päätettäväksi tulevista asioista.

Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 600 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyvällä maksulla.

Jos toimitus koskee muuta kuin oikeuden perustamista, muuttamista tai lakkauttamista tai tieyksikkölaskelman laatimista taikka muuta vastaavaa asiaa, kiinteistötoimitusmaksu on 800 euroa.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:

Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 910 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 600 euroa eli yhteensä 1 510 euroa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.