Hyppää pääsisältöön

Yksityistietoimitus

Tieoikeus tarkoittaa pysyvää, kiinteistölle kuuluvaa oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkemista varten.

Toimituksissa pyritään noudattamaan maanomistajien välisiä sopimuksia, mutta oikeuden voi tiettyjen edellytysten perusteella saada myös ilman sopimusta tai rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta. Tieoikeuden perustamisesta ja käsittelystä säädetään yksityistielaissa.

Pysyvä tieoikeus uuteen yksityistiehen voi syntyä vain maanmittaustoimituksessa ja se on kiinteistön omistajanvaihdoksista riippumaton. Tien käyttäminen on mahdollista myös maanomistajien sopimuksen nojalla, mutta tällainen oikeus sitoo vain sopimuksen tehneitä henkilöitä.

Yksityistietoimituksessa voidaan myös antaa määräyksiä aikaisemmin perustetun tieoikeuden käytöstä tai ratkaista tieoikeuteen liittyviä epäselvyyksiä.

Toimituksessa päätetään mm. seuraavista asioita:

 • tieoikeuksien perustaminen, siirtäminen tai lakkauttaminen
 • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakaminen tieosakkaiden kesken
 • korvaukset
 • käyttöoikeuksien perustaminen puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten
 • tiekunnan perustaminen
 • tien käyttöön liittyvän epäselvyyden ratkaiseminen

Yksityistietoimitusta voi hakea mm. tieosakas, kiinteistön omistaja tai osaomistaja, ja tiekunta. Tiekunnan hakemus edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä toimituksen hakemisesta. Hakemuksen tekee tiekunnan puheenjohtaja tai tiekunnan valtuuttama henkilö.

Hae yksityistietoimitusta

 1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet, kuten sopimukset ja karttapiirrokset, ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Sopimiseen voit käyttää valmista sopimusmallia (suomi.fi).
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.
  Katso video: näin täytät toimitushakemuksen (3,5 min.)
 3. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Yksityistietoimituksen kustannukset

Kustannuksista vastaa yleensä hakija tai tiekunta.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on noin 5 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Toimituksen hinta perustuu tyypillisesti tien pituuteen ja rasitettujen kiinteistöjen lukumäärään. Etukäteen tehty kirjallinen sopimus pienentää toimitusmaksua. Tietoimituksen maksuista vastaa yleensä hakija tai tiekunta. 

 

Yksityistietoimitus ja rasitetoimitus

 

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2 620,00 Ei arvonlisäveroa
5 910,00 Ei arvonlisäveroa
10 1160,00 Ei arvonlisäveroa
20 1360,00 Ei arvonlisäveroa
50 1510,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
0,2 200,00  
0,5 400,00 Ei arvonlisäveroa
1 600,00 Ei arvonlisäveroa
2 800,00 Ei arvonlisäveroa
5 1000,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km 50,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
10 300,00 Ei arvonlisäveroa
20 600,00 Ei arvonlisäveroa
40 900,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Maksu on 50 % taulukoiden A ja B osoittamasta määrästä silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikista toimituksessa päätettäväksi tulevista asioista.

Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 600 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyvällä maksulla.

Jos toimitus koskee muuta kuin oikeuden perustamista, muuttamista tai lakkauttamista tai tieyksikkölaskelman laatimista taikka muuta vastaavaa asiaa, kiinteistötoimitusmaksu on 800 euroa.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:

Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 910 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 600 euroa eli yhteensä 1 510 euroa.

Miten tiekunta hakee yksityistietoimitusta?

Yksityistietoimitusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tie halutaan siirtää eri paikkaan.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.