Yksityistietoimitus

Tieoikeus tarkoittaa pysyvää, kiinteistölle kuuluvaa oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkemista varten.

Toimituksissa pyritään noudattamaan maanomistajien välisiä sopimuksia, mutta oikeuden voi tiettyjen edellytysten perusteella saada myös ilman sopimusta tai rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta. Tieoikeuden perustamisesta ja käsittelystä säädetään yksityistielaissa.

Pysyvä tieoikeus uuteen yksityistiehen voi syntyä vain maanmittaustoimituksessa ja se on kiinteistön omistajanvaihdoksista riippumaton. Tien käyttäminen on mahdollista myös maanomistajien sopimuksen nojalla, mutta tällainen oikeus sitoo vain sopimuksen tehneitä henkilöitä.

Yksityistietoimituksessa voidaan myös antaa määräyksiä aikaisemmin perustetun tieoikeuden käytöstä tai ratkaista tieoikeuteen liittyviä epäselvyyksiä.

Toimituksessa päätetään mm. seuraavista asioita:

  • tieoikeuksien perustaminen, siirtäminen tai lakkauttaminen
  • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakaminen tieosakkaiden kesken
  • korvaukset
  • käyttöoikeuksien perustaminen puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten
  • tiekunnan perustaminen
  • tien käyttöön liittyvän epäselvyyden ratkaiseminen

Yksityistietoimitusta voi hakea mm. tieosakas, kiinteistön omistaja tai osaomistaja, ja tiekunta. Tiekunnan hakemus edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä toimituksen hakemisesta. Hakemuksen tekee tiekunnan puheenjohtaja tai tiekunnan valtuuttama henkilö.

Lue lisää yksityistietoimituksesta (pdf)

Hae yksityistietoimitusta

  1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet, kuten sopimukset ja karttapiirrokset, ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Sopimiseen voit käyttää valmista sopimusmallia (pdf, suomi.fi).
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Yksityistietoimituksen kustannukset

Kustannukset muodostuvat toimitukseen käytetystä työajasta. Tietoimituksen kustannuksista vastaa yleensä hakija tai tiekunta.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on noin 5 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Maanmittaustoimitusten aikaveloitushinnat

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 88 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

  • rajamerkkikustannukset
  • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Ei arvonlisäveroa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.