Hyppää pääsisältöön

ITRFyy (~WGS84) ja EUREF-FIN-koordinaatistojen väliset muunnokset

Korjaamaton satelliittipaikannus ja globaalit paikannuspalvelut (PPP-RTK, SSR, Galileo HAS) tuottavat koordinaatteja globaaleissa datumeissa (vertauskehyksissä). Globaalien paikannuspalveluiden korjaukset eivät yleensä sisällä koordinaattimuunnoksia esimerkiksi kansallisiin järjestelmiin. Jos käyttäjän laite/sovellus ei tee koordinaattimuunnoksia, on tuloksena koordinaatteja jossakin globaalissa ITRFyy- (International Terrestrial Reference Frame; uusin versio ITRF2020) tai WGS84-datumissa (World Geodetic System 1984; uusin versio G2139). 

. ITRFyy- ja EUREF-FIN-koordinaattien välinen ero vuonna 2023.
ITRFyy- ja EUREF-FIN-koordinaattien välinen ero vuonna 2023.

GPS:n käyttämät WGS84-datumit on liitetty ITRF:ään senttimetritarkkuudella, joten WGS84 (Gxxxx)-datumin yhteydessä voidaan käyttää sitä vastaavan ITRFyy:n muunnosta. Molemmat ovat myös dynaamisia datumeita eli pisteen koordinaatit muuttuvat ajan myötä mm. mannerlaattojen ja Suomen alueella myös maankohoamisen seurauksena. Näin ollen koordinaatteihin on liitettävä aina ajankohta (epookki), johon ne viittaavat. 

Jos epookki puuttuu, joudutaan se arvaamaan tai käyttämään ns. nollamuunnoksia, jotka molemmat voivat aiheuttaa jopa metriluokan epävarmuuden muunnettuihin koordinaatteihin. Esimerkiksi Euroopassa laattatektoniikka muuttaa koordinaatteja noin pari senttimetriä vuodessa ja Pohjoismaissa lisäksi maankohoaminen muuttaa korkeuksia suurimmillaan noin senttimetrin vuodessa. 

EUREF-FIN (kuten muutkin ETRS89-realisaatiot) on sidottu Euraasian mannerlaattaan ja vuoteen 1989.0, tavoitteena koordinaattien aikariippuvuuden minimoiminen. EUREF-FIN on staattinen datumi eli sen mukaiset koordinaatit eivät muutu ajan myötä. ITRFyy- ja EUREF-FIN-koordinaattien välinen ero kasvaa ajan myötä ja oli vuonna 2023 tasokoordinaateille noin 80 cm ja korkeudelle 10–25 cm välillä eri puolilla Suomea. Lue lisää dynaamisista ja staattisista koordinaattijärjestelmistä Positio-lehden artikkelista.

EUREF-muunnoksen tarkkuus.
EUREF-muunnoksen tarkkuus.

Suomessa ja Pohjoismaissa koko Euroopan kattavat (EUREF-) muunnokset globaaleista paikallisiin koordinaattijärjestelmiin tuottavat epätarkkoja koordinaatteja, johtuen pääasiassa em. maankohoamisen aiheuttamista sisäisistä deformaatioista. 

Muunnettaessa globaaleista datumeista kansalliseen EUREF-FIN:iin suositellaan käytettäväksi NKG2020-muunnosta, joka huomioi maankuoren deformaatiot.

NKG2020-muunnos

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) ja NKG:n (Nordic Geodetic Commission, Pohjoismainen Geodeettinen Komissio) kehittämällä NKG2020-muunnoksella voidaan muuntaa koordinaatteja ITRFyy- ja EUREF-FIN-koordinaattien välillä. Häkli et al. (2016) kuvaa muunnoksen menetelmän ja kaavat sekä aiemman NKG2008-muunnoksen parametrit ja tulokset. 

Uusi versio, NKG2020-muunnos korvaa aiemman NKG2008-muunnoksen ja sitä suositellaan käytettäväksi ITRFyy- ja EUREF-FIN-koordinaattien välillä. NKG2020-muunnos on kuvattu julkaisussa Häkli et al. (2023). NKG2020-muunnos on käytettävissä PROJ-muunnosohjelmistokirjastosta

Paikkatietoikkunassa ITRF-muunnosta ei ole vielä saatavilla. 

NKG2020-muunnoksella saatujen koordinaattien epävarmuudet ovat muutamien millimetrien luokkaa.

Muunnosaineistot

Julkaisut

  • Häkli, P., M. Lidberg, L. Jivall, T. Nørbech, O. Tangen, M. Weber, P. Pihlak, I. Aleksejenko, and E. Paršeliunas. 2016. ‘The NKG2008 GPS Campaign – Final Transformation Results and a New Common Nordic Reference Frame’. Journal of Geodetic Science 6(1). https://doi.org/10.1515/jogs-2016-0001.
  • Häkli, Pasi, Kristian Evers, Lotti Jivall, Tobias Nilsson, Sveinung Himle, Karin Kollo, Ivars Liepiņš, Eimuntas Paršeliūnas, Olav Vestøl, and Martin Lidberg. 2023. ‘NKG2020 Transformation: An Updated Transformation between Dynamic and Static Reference Frames in the Nordic and Baltic Countries’. Journal of Geodetic Science 13 (1): 20220155. https://doi.org/10.1515/jogs-2022-0155.