Hyppää pääsisältöön

FIN2023N2000 geoidimalli

Tällä sivulla on koordinaattimuunnoksissa tarvittavia lisätietoja, kuten parametreja tai hila-aineistoja. 

Koordinaattimuunnokset ovat avointa dataa. Muunnosmenetelmät ja niihin liittyvät parametrit saat maksutta käyttöösi. Parametritiedostot kuuluvat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssiin (CC 4.0 Nimeä)

FIN2023N2000 geoidimallin sitaatti:
Saari, T., Bilker-Koivula, M., & Häkli, P. 2024. FIN2023N2000 geoid model. National Land Survey of Finland, FGI Dept. of Geodesy and geodynamics. https://doi.org/10.23729/a82f4cd8-fe16-4843-8f41-95ef9abc3ff8

EUREF-FIN- ja N2000- järjestelmien väliset korkeusmuunnokset

FIN2023N2000 kvasigeoidikorkeudet

FIN2023N2000-geoidimalli kattaa koko Suomen alueen. Mallia suositellaan käytettäväksi Suomen rajojen sisällä, myös Suomen aluevesillä. Malli sisältää kvasigeoidikorkeuksia, ζ, joilla EUREF-FIN-datumissa olevat ellipsoidiset korkeudet, h, voidaan muuntaa Suomen N2000-korkeusjärjestelmässä oleviin normaalikorkeuksiin, H*.

FIN2023N2000-mallin sisältämät kvasigeoidikorkeudet ovat annettu metreinä millimetrin tarkkuudella. Testeissä on todettu, että mallilla voidaan ennustaa kvasigeoidi-korkeuksia ±1.38 cm tarkkuudella. Suurimmat erot ennustettujen (FIN2023N2000) ja havaittujen (GPS-vaaitus) kvasigeoidi-korkeuksien välillä ovat 3–4 cm.

Korkeuksien muuntaminen tapahtuu etsimällä neljä geoidihilan pistettä, jotka ovat lähimpänä muunnettavan pisteen maantieteellisiä EUREF-FIN -koordinaatteja, ts. mitkä neljä pistettä rajaavat haettavan pisteen muodostamansa suorakulmion sisään. Tämän jälkeen bilineaarisesti interpoloidaan hilapisteiden korkeuksista muunnettavan pisteen sijaintiin kvasigeoidikorkeus. Normaalikorkeus saadaan vähentämällä laskettu kvasigeoidikorkeus ellipsoidisesta EUREF-FIN-korkeudesta (H* = h - ζ).

Geoidimalli on saatavissa kolmessa eri ASCII-muodossa (laatikko, hila ja lista). Laatikko- ja hilamuodossa on ensimmäisellä rivillä otsake, mikä sisältää tiedon mallin ulottuvuuksista leveys- ja pituusasteiden (latitudi ja longitudi) avulla. Otsakkeen arvot on erotettu toisistaan välilyönnein ja niiden yksikkönä on aste. Mallin ulottuvuudet ovat seuraavat:

KuvausArvo
Latitudin minimi58.80°
Latitudin maksimi70.19°
Longitudin minimi19.00°
Longitudin maksimi31.98°
Pisteväli latitudin suunnassa0.01°
Pisteväli longitudin suunnassa0.02°
Pisteiden lukumäärä741 000

Lisätietoja Suomen uudesta geoidimallista, sen taustoista, aineistoista sekä laskennasta voi lukea alla olevasta raportista:

Suomen uusi geoidimalli FIN2023N2000 (pdf)

Linkki tieteelliseen artikkeliin, FIN2023N2000-mallin luomisesta, julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Laatikkomuoto

Otsikkorivin jälkeen seuraavat hilapisteiden kvasigeoidikorkeudet seuraavalla tavalla:

 • Korkeudet ovat annettu rivi kerrallaan pohjoisesta etelään alkaen luoteesta ja päättyen kaakkoon
 • Ensimmäistä riviä vastaava latitudi on 70.19° ja viimeistä riviä vastaava latitudi on 58.80°
 • Rivin ensimmäisen korkeuden longitudi on 19.00° ja viimeisen longitudi on 31.98°
 • Rivien lukumäärä: (70.19 - 58.80) / 0.01 + 1 = 1140
 • Sarakkeiden lukumäärä: (31.98 - 19.00) / 0.02 + 1 = 650
 • Korkeuksien kokonaislukumäärä: 1140 * 650 = 741 000
 • Korkeudet ovat annettu metreinä millimetrin tarkkuudella.

Lataa tiedostot:

Hilamuoto

Hilapisteiden kvasigeoidikorkeudet ovat annettu otsikkorivin jälkeen seuraavasti:

 • Ensimmäiset 650 lukua ((31.98 - 19.00) / 0.02 + 1 = 650) ovat pohjoisimman leveysasteen (70.19°) korkeuksia. Yhden leveysasteen luvut koostuvat täten aina kahdesta kokonaisesta (30 riviä * 8 saraketta) sekä yhdestä vajaasta (21 riviä * 8 saraketta + 1 rivi * 2 saraketta) laatikosta: (30 + 30 + 21) * 8 + 2 = 650.
 • Seuraavat 650 lukua ovat toiseksi pohjoisimman leveysasteen (70.18°) korkeuksia, jne.
 • Korkeuksien kokonaislukumäärä: 1140 * 650 = 741 000
 • Korkeudet ovat annettu metreinä millimetrin tarkkuudella.

Lataa tiedostot:

Listamuoto

Pistetiedoston kvasigeoidikorkeudet ovat annettu seuraavasti:

 • Lista alkaa luoteesta ja päättyy kaakkoon
 • Latitudi, longitudi sekä kvasigeoidikorkeus
 • Latitudit ja longitudit ovat annettu asteina
 • Kvasigeoidikorkeudet ovat annettu metreinä millimetrin tarkkuudella.

Lataa tiedostot: