Hyppää pääsisältöön

Korkeusjärjestelmien väliset muunnokset

Tällä sivulla on koordinaattimuunnoksissa tarvittavia lisätietoja, kuten parametreja tai hila-aineistoja.

Koordinaattimuunnokset ovat avointa dataa. Muunnosmenetelmät ja niihin liittyvät parametrit saat maksutta käyttöösi. Parametritiedostot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin (CC 4.0 Nimeä) alaisia.

Korkeusjärjestelmien välisiä muunnoksia voi tehdä myös Paikkatietoikkunassa.

N60- ja N2000-korkeusjärjestelmien välinen muunnos

Korkeusmuunnos N60-järjestelmästä N2000-järjestelmään on kuvattu Julkishallinnon suosituksessa 163.

N60-N2000-muunnos on määritetty jatkuvana muunnoksena kolmioverkon avulla. Järjestelmien välinen korkeusero saadaan kunkin kolmion kärkipisteiden korkeuserojen avulla lineaarisella interpolaatiolla. Muunnoksen tarkkuus (rms) on noin 5 mm.

Vaikka N60- ja N2000-järjestelmien välisen muunnoksen pystyisi suorittamaan kahden geoidimallin (FIN2005N00 ja FIN2000) avulla, pitää järjestelmien välinen muunnos aina suorittaa tällä kolmioittaisella muunnoksella. 

Muunnosaineistot

N60- ja N2000-korkeusjärjestelmien välinen siirtokorjaus on laskettavissa kolmioverkon avulla, jossa jokainen solmu (kolmion kärki) sisältää korkeudet kummassakin korkeusjärjestelmässä.

Siirtokorjauksen lisäämiseksi omaan ohjelmistoon täytyy ladata sivun alareunassa sijaitsevia nappeja painamalla kolmioverkon määrittelevät kolmiot sekä solmujen koordinaatit ja korkeudet. Aineistoa ei toistaiseksi jaeta muissa tiedostomuodoissa. Ensimmäisen tiedoston jokainen rivi määrittelee aina yhden kolmion kärkipisteiden tunnisteet. Toinen tiedosto sisältää puolestaan jokaisella rivillä yhden kärkipisteen KKJ-koordinaatit ja korkeudet seuraavassa järjestyksessä:

Parametri Esimerkki arvosta
Kärkipisteen tunniste 84
KKJ x-koordinaatti 6675826
KKJ y-koordinaatti 3328708
N60-korkeus (m) 63.941
N2000-korkeus (m) 64.19060

N2000N60Diff2.pngVarsinainen siirtokorjaus suoritetaan etsimällä aluksi muunnettavan pisteen rajaava kolmio. Tämän jälkeen lasketaan siirtokorjaus sovittamalla kolmion kärkipisteissä olevien siirtokorjausten välille ja määrittämällä tason avulla korkeus (= lineaarisella interpolaatiolla) haluttuun sijaintiin kolmion sisällä.

Ennen muunnoksen käyttöönottoa on varmistuttava, että muunnos toimii oikein. Valitse kolmioverkon alueelta satunnaiset pisteet ja laske niiden siirtokorjaukset sekä koordinaattimuunnospalvelussa Paikkatietoikkunassa (valitse vasemman reunan valikosta nimellä "Koordinaattimuunnos") että omalla ohjelmalla. Testiin on hyvä valita pisteitä ainakin reuna-alueilta ja sen lisäksi pari pistettä verkon sisimmistä kolmioista.

Kolmioittainen muunnos on tarkempi kuin kahden geoidimallin käyttö peräkkäin. Geoidimalleja tuleekin käyttää vain mentäessä ortometrisista korkeuksista tai normaalikorkeuksista ellipsoidisiin korkeuksiin (tai toisinpäin).

Kolmioittaisen korkeusmuunnoksen on laskenut Maanmittauslaitos. Sinulla on lupa käyttää muunnosta kaikissa omissa sovelluksissa, kunhan aineiston lähteenä mainitaan Maanmittauslaitos.

N43- ja N60-korkeusjärjestelmien välinen muunnos

Korkeusmuunnos N43-järjestelmästä N60-järjestelmään on kuvattu Julkishallinnon suosituksessa 163.

N43-N60-muunnoksesta on olemassa eri versioita. Muunnoksesta on olemassa siirtokorjauskartta (Kääriäinen, 1963) sekä karttalehdittäinen siirtokorjaus (MMH 1985). Jälkimmäisestä on määritetty jatkuva muunnos kolmioverkon avulla. Järjestelmien välinen korkeusero saadaan kunkin kolmion kärkipisteiden korkeuserojen avulla lineaarisella interpolaatiolla.

Muunnosaineistot

N43- ja N60-korkeusjärjestelmien välinen siirtokorjaus on laskettavissa kolmioverkon avulla, jossa jokainen solmu (kolmion kärki) sisältää korkeusjärjestelmien välisen korkeuseron (siirtokorjauksen).

Siirtokorjauksen lisäämiseksi omaan ohjelmistoon täytyy ladata sivun alareunassa sijaitsevia nappeja painamalla kolmioverkon määrittelevät kolmiot sekä solmujen koordinaatit ja korkeuserot. Aineistoa ei toistaiseksi jaeta muissa tiedostomuodoissa. Ensimmäisen tiedoston jokainen rivi määrittelee aina yhden kolmion kärkipisteiden tunnisteet. Toinen tiedosto sisältää puolestaan jokaisella rivillä yhden kärkipisteen KKJ-koordinaatit, korkeuseron ja karttalehden numeron seuraavassa järjestyksessä:

Parametri Esimerkki arvosta
Kärkipisteen tunniste 61
KKJ x-koordinaatti 6785000.0000
KKJ y-koordinaatti 3565000.0000
N60-N43 korkeusero (mm) 53
Karttalehden numero 313408

N60MiinusN43.png

Varsinainen siirtokorjaus suoritetaan etsimällä aluksi muunnettavan pisteen rajaava kolmio. Tämän jälkeen lasketaan siirtokorjaus sovittamalla kolmion kärkipisteissä olevien siirtokorjausten välille ja määrittämällä tason avulla korkeus (= lineaarisella interpolaatiolla) haluttuun sijaintiin kolmion sisällä.

Ennen muunnoksen käyttöönottoa on varmistuttava, että muunnos toimii oikein. Valitse kolmioverkon alueelta satunnaiset pisteet ja laske niiden siirtokorjaukset sekä koordinaattimuunnospalvelussa Paikkatietoikkunassa (valitse vasemman reunan valikosta nimellä "Koordinaattimuunnos") että omalla ohjelmalla. Testiin on hyvä valita pisteitä ainakin reuna-alueilta ja sen lisäksi pari pistettä verkon sisimmistä kolmioista.

Kolmioittaisen korkeusmuunnos pohjautuu karttalehdittäin laskettuihin N60- ja N43-korkeusjärjestelmien välisiin eroihin (Maanmittaushallituksen karttapaino, 1985). Kolmioverkon kärkipisteet sijaitsevat kunkin sellaisen karttalehden keskipisteessä, jolle on laskettu muunnos. Muunnos on kolmioittainen, jotta myös sisävesistöjen alueelle, jonne muunnosparametreja ei karttalehdittäin ole, saatiin parametrit ja muunnoksesta karttalehtien reunojen yli jatkuva.

NN- ja N60-korkeusjärjestelmien välinen muunnos

Korkeusmuunnos NN-järjestelmästä N60-järjestelmään on kuvattu Julkishallinnon suosituksessa 163.

NN (Normaali Nolla) on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä. Järjestelmä syntyi Suomen ensimmäisen tarkkavaaituksen tuloksena, joka suoritettiin vuosina 1892-1910. Vaaitusverkko ulottui Etelä-Suomesta aina Oulu-Kajaani -linjalle saakka. Vaaitus on dokumentoituna julkaisussa Blomqvist & Renqvist (1910): Das präcisionsnivellement Finlands 1892-1910. Fennia31, N:o 2.

N43, N60 ja N2000 on julkaistu NN-järjestelmän jälkeen, mutta kuitenkin NN-korkeuksia on vieläkin käytössä. Tämän takia tarvitaan aina silloin tällöin korkeusmuunnosta uudempiin korkeusjärjestelmiin. Virallista muunnosta ei kuitenkaan ole koskaan laskettu, mutta NN-järjestelmän ja uudempien järjestelmien välille on olemassa tarkka yhteys Suomen ensimmäisen ja toisen tarkkavaaituksen yhteisten pisteiden kautta.

Virallisen muunnoksen sijaan Suomen toisen tarkkavaaituksen yhteydessä julkaistiin siirtokorjauskartta NN- ja N60-järjestelmien välille.