Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen avoimen BETA rajapinnan käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Maanmittauslaitoksen (jäljempänä MML) tarjoamien avoimien ja maksuttomien BETA rajapintapalveluiden käyttöön.

Rajapintapalvelun BETA kuvaus

Rajapintapalvelua saa käyttää vapaasti ja maksutta testaukseen. Palvelun rajapinnan käyttö on sallittua vain testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoituksessa. Aineistojen irrottaminen ja edelleen jakelu samoin kuin kaikenlainen julkaisu on kiellettyä. Aineiston tuotannollinen käyttö on kiellettyä.

Palveluun tuotava tieto voi olla keksittyä, eikä tiedon tarvitse vastata reaalimaailman tilannetta. Käyttäjä on tietoinen, ettei kaikki palvelussa oleva aineisto ole luotettavaa.

Testausta voi tehdä myös tuotannollisen palvelun yhteydessä. MML ei takaa kapasiteetin riittävyyttä eikä sitoudu sen kasvattamiseen, jos käyttömäärä kasvaa. Rajapintapalvelu on tarjolla määräajan ja sen tekninen toteutus ja tuotteet ovat luonnoksia ja voivat muuttua BETA-vaiheen aikana ja ennen mahdollista siirtymistä tuotannolliseen palveluun.

Käytön rajoittaminen

MML voi tarvittaessa rajoittaa yksittäisen rajapintapalvelun käyttäjän pääsyä palveluun, jos käytön suuri volyymi häiritsee rajapintapalvelun toimintaa.

Vastuu

MML ei vastaa siitä, että laitehäiriö tai muun vastaavan syyn aiheuttama käyttökatkos saattaa estää palvelun käytön.

MML ei ole korvausvelvollinen palvelun katkoksista tai sen lakkaamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista rajapintapalvelun käyttäjälle.

MML ei vastaa rajapintapalvelun toimimisesta käyttäjän sovelluskehitys- tai laiteympäristössä.

Palvelun muuttaminen

MML pidättää itsellään oikeuden palvelun sisällön ja toiminnallisuuden kehittämiseen sekä käyttöehtojen muuttamiseen. Muutoksista tiedotetaan palvelun kotisivuilla.

Tekijänoikeudet

Rajapintapalvelun tiedot ovat maksuttomia. Tarkista tekijänoikeudet palvelukuvauksesta.

Rajapintapalvelun käyttäjä huolehtii siitä, että se sisällyttää palvelunsa yhteyteen merkinnän aineiston lähteestä.