Hyppää pääsisältöön

FIN2000 geoidimalli

Tällä sivulla on koordinaattimuunnoksissa tarvittavia lisätietoja, kuten parametreja tai hila-aineistoja.

Koordinaattimuunnokset ovat avointa dataa. Muunnosmenetelmät ja niihin liittyvät parametrit saat maksutta käyttöösi. Parametritiedostot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin (CC 4.0 Nimeä) alaisia.

EUREF-FIN- ja N60- järjestelmien väliset korkeusmuunnokset

FIN2000.png

FIN2000 geoidimalli kattaa koko Suomen alueen. Vaikka malli yltää Suomen rajojen ulkopuolelle, käyttäjiä neuvotaan olemaan käyttämättä mallia rajojen ulkopuolella, koska malli on sovittu vain Suomen korkeusjärjestelmään.

Malli sisältää geoidikorkeuksia, joilla ETRS89-koordinaattijärjestelmässä olevat ellipsoidiset korkeudet voidaan muuntaa Suomen N60-korkeusjärjestelmässä oleviin ortometrisiin korkeuksiin.

FIN2000-malli on laskettu korjaamalla pohjoismaisen NKG96-geoidimallin korkeuksia 4. asteen polynomipinnan avulla. Polynomipinta johdettiin GPS-vaaitushavainnoista. Mallin avulla voi muuntaa EUREF-FIN -korkeudet N60-korkeusjärjestelmän ortometrisiksi korkeuksiksi. Mallin tarkkuus on ±3 cm (RMS) ja suurimmat muunnosvirheet ovat 8-9 cm.

Korkeuksien muuntaminen tapahtuu laskemalla mitkä neljä hilan pistettä ovat lähimpänä muunnettavan pisteen maantieteellisiä EUREF-FIN -koordinaatteja, ts. mitkä neljä pistettä rajaavat haettavan pisteen muodostamansa suorakulmion sisään. Tämän jälkeen bilineaarisesti interpoloidaan muunnettavalle pisteelle geoidikorkeus N hilapisteiden geoidikorkeuksista. Ortometrinen korkeus H saadaan vähentämällä laskettu geoidikorkeus N ellipsoidisesta lähtökorkeudesta h.

Geoidimalli on saatavissa kolmessa eri ASCII-muodossa. Kaikissa muodoissa on ensimmäisellä rivillä otsake. Otsake sisältää tiedon mallin ulottuvuuksista. Otsakkeen arvot on erotettu toisistaan välilyönnein ja niiden yksikkönä on aste. Otsakkeen tietojen järjestys on seuraava:

Kuvaus Arvo
Latitudin minimi 59.00
Latitudin maksimi 70.70
Longitudin minimi 17.50
Longitudin maksimi 33.00
Pisteväli latitudin suunnassa 0.025
Pisteväli longitudin suunnassa 0.050

Laatikkomuoto

Otsikkorivin jälkeen seuraavat hilapisteiden geoidikorkeudet seuraavalla tavalla:

 • Korkeudet on annettu rivi kerrallaan pohjoisesta etelään alkaen luoteesta ja päättyen kaakkoon
 • Ensimmäistä riviä vastaava latitudi on 70.70° ja viimeistä riviä vastaava latitudi on 59.00°
 • Rivin ensimmäisen korkeuden longitudi on 17.50° ja viimeisen longitudi on 33.00°
 • Rivien lukumäärä: (70.70° - 59.00°) / 0.025° + 1 = 469
 • Sarakkeiden lukumäärä: (33.00° - 17.5°) / 0.05° + 1 = 311
 • Pisteiden kokonaislukumäärä: 469 x 311 = 145859
 • Joka rivin viimeisellä pisteellä (longitudi 33.00°) geoidikorkeus on nolla
 • Geoidin korkeuksien erottimena on yksi välilyönti

Esimerkki hilan vasemmasta yläkulmasta:

    17.48° 17.52° 17.56° ...
     
70.70° 34.415 34.318 34.219  
70.68° 34.433 34.336 34.235  
70.66° 34.450 34.350 34.250  
         

Lataa tiedostot:

Hilamuoto

Otsikkorivin jälkeen seuraavat hilapisteiden geoidikorkeudet.

 • Korkeudet ovat annettu rivi kerrallaan pohjoisesta etelään alkaen luoteesta ja päättyen kaakkoon
 • Rivien lukumäärä: (70.70° - 59.00°) / 0.025° + 1 = 469
 • Sarakkeiden lukumäärä: (33.00° - 17.50°) / 0.05° + 1 = 311
 • Geoidin korkeuksien kokonaislukumäärä: 469 x 311 = 145859

Ensimmäiset 311 lukua kuuluvat hilan pohjoisimmalle riville (latitudi 70.70°). Seuraavat 311 lukua kuuluvat hilan toiseksi pohjoisimmalle riville (latitudi 70.675°). Hilan viimeisen sarakkeen arvot ovat nolla (longitudi 33.00°).

Lataa tiedostot:

Listamuoto

 • Lista alkaa luoteesta ja päättyy kaakkoon
 • Listassa jokaisesta hilapisteestä on annettu latitudi, longitudi, geoidikorkeus
 • Latitudit ja longitudit ovat annettu asteina
 • Geoidin korkeuksien kokonaislukumäärä: 145859

Lataa tiedosto: