Hyppää pääsisältöön

FIN2005N00 geoidimalli

Tällä sivulla on koordinaattimuunnoksissa tarvittavia lisätietoja, kuten parametreja tai hila-aineistoja. 

Koordinaattimuunnokset ovat avointa dataa. Muunnosmenetelmät ja niihin liittyvät parametrit saat maksutta käyttöösi. Parametritiedostot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin (CC 4.0 Nimeä) alaisia.

EUREF-FIN- ja N2000- järjestelmien väliset korkeusmuunnokset

FIN2005N00.png

FIN2005N00 geoidimalli kattaa koko Suomen alueen. Vaikka malli yltää Suomen rajojen ulkopuolelle, käyttäjiä neuvotaan olemaan käyttämättä mallia rajojen ulkopuolella, koska malli on sovittu vain Suomen korkeusjärjestelmään. Malli sisältää geoidikorkeuksia, joilla ETRS89-koordinaattijärjestelmässä olevat ellipsoidiset korkeudet voidaan muuntaa Suomen N2000-korkeusjärjestelmässä oleviin normaalikorkeuksiin.

Malli sisältää kvasigeoidin korkeudet, jotka ovat annettu metreinä millimetrin tarkkuudella. Testeissä on todettu, että mallilla voidaan ennustaa kvasigeoidin korkeuksia ±2 cm tarkkuudella (RMS). Suurimmat erot ennustettujen ja havaittujen kvasigeoidin korkeuksien välillä ovat 6 cm.

Korkeuksien muuntaminen tapahtuu laskemalla mitkä neljä hilan pistettä ovat lähimpänä muunnettavan pisteen maantieteellisiä EUREF-FIN -koordinaatteja, ts. mitkä neljä pistettä rajaavat haettavan pisteen muodostamansa suorakulmion sisään. Tämän jälkeen bilineaarisesti interpoloidaan muunnettavalle pisteelle kvasigeoidin korkeus ζ hilapisteiden kvasigeoidin korkeuksista. Normaalikorkeus H* saadaan vähentämällä laskettu kvasigeoidin korkeus ζ ellipsoidisesta lähtökorkeudesta h.

Geoidimalli on saatavissa kolmessa eri ASCII-muodossa. Laatikko- ja hilamuodossa on ensimmäisellä rivillä otsake. Otsake sisältää tiedon mallin ulottuvuuksista. Otsakkeen arvot on erotettu toisistaan välilyönnein ja niiden yksikkönä on aste. Otsakkeen tietojen järjestys on seuraava:

Kuvaus Arvo
Latitudin minimi 59.00
Latitudin maksimi 70.70
Longitudin minimi 17.48
Longitudin maksimi 33.00
Pisteväli latitudin suunnassa 0.02
Pisteväli longitudin suunnassa 0.04

Laatikkomuoto

Otsikkorivin jälkeen seuraavat hilapisteiden geoidikorkeudet seuraavalla tavalla:

 • Korkeudet on annettu rivi kerrallaan pohjoisesta etelään alkaen luoteesta ja päättyen kaakkoon
 • Ensimmäistä riviä vastaava latitudi on 70.70° ja viimeistä riviä vastaava latitudi on 59.00°
 • Rivin ensimmäisen korkeuden longitudi on 17.48° ja viimeisen longitudi on 33.00°
 • Rivien lukumäärä: (70.70° - 59.00°) / 0.02° + 1 = 586
 • Sarakkeiden lukumäärä: (33.00° - 17.48°) / 0.04° + 1 = 389
 • Pisteiden kokonaislukumäärä: 586 x 389 = 227954
 • Geoidin korkeuksien erottimena on yksi välilyönti

Lataa tiedostot:

Hilamuoto

Hila on annettu otsikkorivin jälkeen piste-listana seuraavalla tavalla:

 • Korkeudet ovat annettu rivi kerrallaan pohjoisesta etelään alkaen luoteesta ja päättyen kaakkoon.
 • Rivien lukumäärä: (70.70° - 59.00°) / 0.02° + 1 = 586
 • Sarakkeiden lukumäärä: (33.00° - 17.48°) / 0.04° + 1 = 389
 • Pisteiden kokonaislukumäärä: 586 x 389 = 227954

Ensimmäiset 389 lukua kuuluvat hilan pohjoisimmalle riville (latitudi 70.70°). Seuraavat 389 lukua kuuluvat hilan toiseksi pohjoisimmalle riville (latitudi 70.68°).

Lataa tiedostot:

Listamuoto

 • Lista alkaa luoteesta ja päättyy kaakkoon
 • Listassa jokaisesta hilapisteestä on annettu latitudi, longitudi, geoidikorkeus
 • Latitudit ja longitudit ovat annettu asteina
 • Pisteiden kokonaislukumäärä: 227954

Lataa tiedostot: