Hyppää pääsisältöön

KKJ ja EUREF-FIN-koordinaatistojen välinen muunnos

Tällä sivulla on koordinaattimuunnoksissa tarvittavia lisätietoja, kuten parametreja tai hila-aineistoja.

Koordinaattimuunnokset ovat avointa dataa. Muunnosmenetelmät ja niihin liittyvät parametrit saat maksutta käyttöösi tältä sivulta. Parametritiedostot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin (CC 4.0 Nimeä) alaisia

Kolmioittainen affiininen muunnos

KKJ- ja EUREF-FIN -koordinaatistojen välinen muunnos on mahdollista laskea tarkasti käyttämällä affiinisen muunnoksen erikoistapausta. Muunnos suoritetaan hyödyntämällä kolmioverkkoa, jonka jokaiselle kolmiolle on erikseen laskettu affiinisen muunnoksen muunnosparametrit.

Muunnoksen toteuttamiseksi omassa ohjelmassa on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa, joista kummallakin pääsee samaan lopputulokseen. Ensimmäisenä vaihtoehtona on ladata tältä sivulta tiedosto, joka sisältää kolmioverkon kaikkien kärkipisteiden koordinaatit. Lisäksi on ladattava ennalta lasketut affiiniset parametrit kutakin kolmioverkon kolmiota varten. Parametrit on laskettu kumpaankin muunnossuuntaan ja sijaitsevat eri tiedostoissa. Tämän vaihtoehdon käyttäminen on suositeltavaa.

Toisena vaihtoehtona on ladata tiedosto, joka sisältää kaikkien kärkipisteiden koordinaatit, sekä tiedosto, jossa on määritetty kärkipisteiden väliset yhteydet eli varsinainen kolmioverkko. Tässä tapauksessa kolmioiden koordinaattien avulla pitää itse laskea kullekin kolmiolle tarvittavat affiinisen muunnoksen parametrit.

Affiinisen muunnoksen parametrien käyttämiseksi on muunnoksissa aina ensin etsittävä missä kolmiossa muunnettava piste sijaitsee. Tähän on olemassa useita menetelmiä. Kun oikea kolmio on löytynyt, pitää laskea varsinainen affiininen muunnos kolmion parametreja käyttämällä.

Tiedostot ovat ladattavissa sivun alalaidassa sijaitsevien linkkien kautta. Ensimmäinen tiedosto sisältää kolmiot, joista jokainen on määritelty omalla rivillään seuraavasti:

Parametri Esimerkkiarvo
1. kärkipisteen tunnistenumero 247
2. kärkipisteen tunnistenumero 35
3. kärkipisteen tunnistenumero 36

Toinen tiedosto sisältää kolmioiden kärkipisteiden koordinaatit. Jokainen kärkipiste on omalla rivillään ja koordinaatit on annettu kummassakin koordinaatistossa seuraavassa järjestyksessä:

Parametri Esimerkkiarvo
Kolmion kärkipisteen tunniste 131
KKJ x-koordinaatti (pohjois-koordinaatti) 6652430.684
KKJ y-koordinaatti (itä-koordinaatti) 3284859.82
ETRS-TM35FIN N-koordinaatti (pohjois-koordinaatti) 6649637.325
ETRS-TM35FIN E-koordinaatti (itä-koordinaatti) 284777.842


Kolmas tiedosto sisältää ennalta lasketut affiinisen muunnoksen parametrit KKJ-koordinaatistosta ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon. Yhdellä rivillä on aina yhden kolmion parametrit:

Parametri Esimerkkiarvo
1. kärkipisteen tunnistenumero 1
2. kärkipisteen tunnistenumero 391
3. kärkipisteen tunnistenumero 669
Kolmion tunnistenumero 1278
a1 -0.0000041547146677
a2 0.9995960042236450
ΔE -2998727.0210
b1 0.9995935741323370
b2 0.0000068555931313
ΔN -111.7490

Neljäs tiedosto on muutoin samanlainen kuin kolmas tiedosto, mutta affiiniset parametrit ovat laskettu toiseen suuntaan eli ETRS-TM35FIN -koordinaatistosta KKJ-koordinaatistoon:

Parametri Esimerkkiarvo
1. kärkipisteen tunnistenumero 1
2. kärkipisteen tunnistenumero 391
3. kärkipisteen tunnistenumero 669
Kolmion tunnistenumero 1278
a1 -0.0000068612074242
a2 1.0004065909919600
ΔN 91.2203
b1 1.0004041590351800
b2 0.0000041580996189
ΔE 2999938.9840

 

Affiininen kolmioittainen muunnos hilana

Voit ladata kolmioittaisen affiinisen muunnoksen hilamuodossa. Hilat on luotu näytteistämällä alkuperäinen KKJ- ja ETRS-TM35FIN-koordinaatistojen välinen kolmioittainen affiininen muunnos.

Maanmittauslaitos suosittelee käyttämään korkeimman resoluuution hiloja (1km x 1 km tai 0.02º x 0.02º). Voit ladata alla olevista linkeistä tällaisen hilan muunnoksille YKJ -> ETRS-TM35FIN.

Koordinaattimuunnospalvelu

Koordinaattimuunnostoiminto löytyy Paikkatietoikkunan vasemman reunan valikosta nimellä "Koordinaattimuunnos".

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä.