Vaatimukset kuntien WMS-rajapintapalveluille KTJ-liitoksessa

Kantakartta-aineistoa käytetään KTJ-tietojärjestelmän Kiinteistötietopalvelussa ja rekisterinpitosovelluksessa.

Kunnan kantakartat liitetään KTJ-tietojärjestelmään WMS-karttakuvapalvelun kautta (marraskuusta 2018 alkaen), liitoksessa käytetään kunnan ilmoittamaa WMS-palvelun palveluosoitetta.

Siirtymäaikana marraskuuhun 2019 asti on tuettuna myös ratkaisu, jossa kantakartta-aineistoja voidaan toimittaa tiedostoina MML:lle. Tämä ratkaisu kuitenkin ajetaan alas marraskuussa 2019, jolloin tiedostoina toimitetut aineistot poistetaan MML:n järjestelmästä. Tämän jälkeen tuetaan ainoastaan kantakarttojen liittämistä WMS-palvelun kautta.

Vaatimukset WMS-palveluille

Liitosta KTJ-tietojärjestelmää varten edellytetään WMS-rajapintapalvelua, josta kantakartta-aineisto on haettavissa avoimena tai käyttäjätunnus/salasana suojattuna. Lisäksi suositellaan että aineisto on leikattuna kunnan rajaan (tai seutukunnan tms. rajaan riippuen onko kyseessä yhden kunnan vai yhteinen palvelu) ja tämän alueen ulkopuolelta palvelu palauttaa kuvapikselit läpinäkyvänä. 

KTJ:n sovelluksissa parhaiten toimii harmaasävyinen kaavan pohjakartta siten, että kiinteistöjaotus sekä muut kiinteistörekisterin kohteet (määräalat, käyttöoikeusyksiköt, rakennuskiellot, kaavatiedot, kaupunginosarajat) jätetään kuvaamatta. Tietosisällön ja esitystyylien osalta kts. JHS185 (http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs185) mukaiset ohjeet.

Palvelutasoltaan kunnan ilmoittaman WMS-rajapintapalvelun on oltava riittävä. KTJ:n käyttämä WMTS-palvelu puskuroi (kerran kuussa tehtävällä ajolla) kuntien ilmoittamista WMS-palveluista saatuja kartta-aineistoja palvelutason varmistamiseksi.

Muita teknisiä vaatimuksia liitettäville WMS-palveluille

 • WMS-palvelun tuettava WMS standardin versiota 1.1.0 tai 1.3.0.
 • WMS transparent-parametri tuettuna.
 • Tiedostomuotona vähintään PNG-formaatti (palvelun kattavuusalueen ulkopuoliset alueet tulisi kuvata läpinäkyvällä kuvapikselillä jos läpinäkyvyyttä pyydetty transparent=true parametrilla).
 • Kantakartta-aineisto saatavilla palvelusta ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa (EPSG:3067).
 • Kantakartta-tuotteessa tuettu mittakaavaväli pikseliresoluutiona välillä 0.25 m – 2 m.

Liitosta varten kunnan tulee ilmoittaa MML:lle sähköpostitse (sovellustuki@maanmittauslaitos.fi) tai muulla sovittavalla yhteydenottotavalla

 • WMS-palvelun (standardin versio 1.1.0 tai 1.3.0) palveluosoite.
 • Tieto onko avoin vai vaatiiko käyttäjätunnistusta (jolloin tarvitaan myös MML:lle tunnus/salasana).
 • Karttatason tekninen tunniste, josta kantakartta-aineisto saatavilla ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.
 • Palvelun tarjoaman kantakartta-aineiston kattavuusalue 
  • minimivaatimus: ETRS-TM35FIN-suorakaiteena (BBOX)
  • suositus (jos saatavilla): kattavuusalueen geometriarajaus tiedostoon (esim. Shape- tai MapInfo-formaatissa) tallennettuna, ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa, tiedosto voi sisältää yhden tai useamman aluegeometrian
 • Muut mahdolliset huomiot rajapintapalvelun tietoliikenneyhteyksiin, SSL-sertifikaatteihin, tuotteisiin, palvelutasoon jne. liittyen.
 • MML:n sovellusasiantuntijat testaavat liitettäväksi ehdotetun palvelun soveltuvuuden ennen KTJ:ään liittämistä ja tarvittaessa pyytävät lisätietoa.
 • Jos kunnan ilmoittama palvelu teknisesti muuttuu, tästä tulee ilmoittaa MML:lle.

Kantakartta-aineistojen päivitysprosessi

 • Kun kunnan ilmoittaman WMS-palvelun liitos on tehty, MML alkaa puskuroimaan aineistoa KTJ:n käyttämässä WMTS-karttatiilipalvelussa.
 • MML ajaa kunnittain säännöllisen ja ajastetun päivitysajon kerran kuukaudessa, jolloin päivitysajo käyttää kunnan ilmoittamaa WMS-palvelua KTJ:n käyttämän WMTS-karttatiilipalvelun puskurin ajantasaistamiseen. 
 • Jos kunnan ilmoittama palvelu ei ole säännöllisen ajon hetkellä saatavilla, WMTS-puskuriin jää vanha aineisto ja sen päivittämistä yritetään seuraavan kerran kuukauden päästä tehtävässä päivitysajossa.