Hyppää pääsisältöön

Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus

3D-kiinteistöjä voi syntyä vain asemakaava-alueilla. Lisäksi tonttien osalta edellytetään sitovaa kolmiulotteista tonttijakoa. Myös vanhat asemakaavat voivat toimia 3D-kiinteistönmuodostamisen pohjana. Asemakaavasta pitää pystyä johtamaan käyttötarkoitus eri korkeusasemiin sekä rakennusoikeuden määrä eri käyttötarkoituksille. Rakennusoikeus pitää olla ilmaistuna asemakaavassa kokonaislukuna.

Säädösmuutokset

3D-kiinteistönmuodostamisen säädösmuutokset tulivat voimaan 1.8.2018.

Muutoksia tuli kiinteistönmuodostamislakiin, kiinteistörekisterilakiin sekä maankäyttö-- ja rakennuslakiin sekä näihin liittyviin asetuksiin:

 • KML muutokset 2, 20 ja 154 §:t
 • KRL muutokset 2 §
 • MRL muutokset 78 ja 79, 133 ja 194 §:t ja uudet 81 a, 158 a, 164 a ja 164 b §:t

Muutokset ovat osin teknisiä ja liittyvät kiinteistön ulottuvuuden määrittelyyn kiinteistörekisterissä. Lisäksi on tarvittu lisää välineitä käyttöoikeuksien perustamiseen.

Koulutusta 3D-kiinteistönmuodostamisesta

Syksyn 2018 3D-kiinteistönmuodostamisen koulutusten materiaalit

 1. Avauspuheenvuoro (ppsx), Pekka Halme, kehitysjohtaja
 2. 3D-kiinteistönmuodostamisen perusteet (ppsx)
 3. 3D-kiinteistönmuodostamisen säädösmuutokset (ppsx)
 4. 3D-kiinteistönmuodostamisen prosessi (ppsx)
 5. 3D-kiinteistönmuodostaminen ja asemakaavan tietosisältö (ppsx)
 6. 3D-kiinteistönmuodostaminen ja tonttijaot (ppsx)
  1. 3D-tonttijakoesimerkki 1 (pdf)
  2. 3D-tonttijakoesimerkki 2 (pdf)
  3. 3D-tonttijakokartta 1 (pdf)
  4. 3D-tonttijakokartta 2 (pdf)
 7. 3D-kiinteistön ja - määräalan luovuttaminen, kirjaamismenettely (ppsx)
 8. 3D-kiinteistön vakuusarvo sekä rakentamisen ja käytön turvaaminen (ppsx)
 9. 3D-kiinteistöjen tietopalvelut (ppsx)

3D-käsikirja

3D-kiinteistönmuodostamisen käyttöönottoprojekti on laatinut ammattilaisten käyttöön 3D-käsikirjan (pdf).

Käsikirjassa on esitetty projektiryhmän käsitys siitä, kuinka 3D-kiinteistöjen kanssa kannattaa eri tilanteissa toimia. Käsikirja ei ole statukseltaan säädös, vaan projektiryhmän tämänhetkinen käsitys järkevistä toimintamalleista.

Skeemamuutokset

3D-kiinteistönmuodostamisesta johtuvat skeemamuutokset

Otteiden katselmusaineisto

3D-otteet on katselmoitu kuntien ja MML:n eri prosessien kesken.

Katselmointi 11.4.2016

Kuntien toimitustuotannon ohjelmistotoimittajien ja käyttöönottoprojektiin osallistuvien kuntien kanssa pidettiin katselmointi, jossa käytiin lävitse 3D-kiinteistöjen ja 3D-määräalojen kuvaustekniikka rekisterinpidossa sekä otteilla ja skeemamäärittelyt paluusanomalle sekä ylläpidon CityGML-sanomalle.

Katselmoinnin aineisto: